Nový ochranný modul pro techniku vody a odpadní vody

S novým modulem nabízí KSB od poloviny roku 2019 pro svá čerpadla a také pro ponorná míchadla nové ochranné a monitorovací funkce v široké škále aplikací. 

Přístroj s názvem „Amacontrol III" monitoruje pořadí fází, detekuje možný výpadek fáze, vzniklé podpětí/přepětí a také možnou asymetrii napětí. Může také monitorovat teplotní senzory, dva vodivostní senzory pro kontrolu průsaků a rovněž vibrační signál 4-20 mA. Dodatečné funkce zahrnují četnost spínání, záznam počtu provozních hodin a poruchu připojených senzorů. 

Chybové a varovné relé zajišťují bezpečné odpojení agregátu, resp. spuštění varování. Integrovaná diagnostická funkce poskytuje provozní údaje, seznam poruch, počítadlo poruch, provozní dobu, spínací cykly, aktuální naměřené hodnoty a navíc také detailní analýzu poruch do poslední poruchy v rámci předdefinovaného časového rámce. Tak je možné kontrolovat monitorované agregáty pomocí aplikace na chytrém telefonu nebo tabletu a vyhodnocovat údaje dodávané ochranným modulem. 

Při použití nabízeného příslušenství mohou být údaje také zasílány do stávajícího záznamového zařízení nebo na cloud a tam mohou být vyhodnoceny. 

Přístroj se montuje do spínací skříně na standardní lištu 35 mm a je připojen pomocí odnímatelných pružinových svorek („push-in“). Modul potřebuje buď stejnosměrné napájecí napětí 24 V, nebo jednofázové střídavé napětí od 115 do 230 V s frekvencí 50 až 60 Hz. 

U modulů dodávaných KSB jsou již všechny pro provoz důležité hodnoty přednastaveny.

Amacontrol III S novým modulem Amacontrol-III nabízí skupina KSB pro čerpadla a ponorná míchadla četné ochranné a monitorovací funkce. ©KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal

Všechny tiskové zprávy

Additional Information