Čerpadla pro systémy čištění spalin lodí

Pro utlumení celosvětového znečišťování moří a ovzduší budou od roku 2020 platit přísnější limity EU a IMO (orgán OSN, příslušný pro lodní plavbu) pro obsah oxidu siřičitého ve výfukových plynech lodí. Technicky toho lze docílit kromě využívání zemního plynu nebo pohonných hmot bez obsahu síry také praním spalin (scrubber).

Pro systém čištění spalin na lodích vyvinula společnost KSB ITUR Spain S.A. se sídlem ve španělském Zarautz, patřící do skupiny KSB, konstrukční řadu ILN. Jedná se o vertikální inline odstředivá čerpadla s uzavřeným oběžným kolem a mechanickou ucpávkou. Se svoji nově konstruovanou hydraulikou splňují čerpadla extrémně přísná zadání, která budou stanovena úřady v návaznosti na provozní chování a účinnost. 

Procesní provedení (do konstrukční velikosti 250) umožňuje vyjmutí oběžného kola bez demontáže potrubí a motoru, což má při omezených prostorových podmínkách na lodích obrovský význam. Samoodvzdušňovací velká mechanická ucpávka zajišťuje dlouhodobé utěsnění na průchodu hřídele. Vyměnitelné těsnicí kruhy na tělese čerpadla a víku tělesa usnadňují eventuálně potřebnou údržbu.

Vodotěsná valivá ložiska nevyžadují ani dodatečné mazání, ani údržbu. Jako materiály tělesa se používají hliníkový bronz a super duplexové oceli. Maximální průtok agregátů (60 Hz) činí 3.700 m³/h. Maximální dopravní výška je 160 m.

Asociace systémů čištění výfukových plynů EGCSA (Exhaust Gas Cleaning Systems Association) odhaduje, že již existuje prvních 1.000 lodí, vybavených srubberem (pračkou spalin), nebo které jsou pro instalaci takového zařízení připraveny. Celosvětově se musí proto ještě 70.000 lodí postarat o to, aby do začátku roku 2020 dodržovaly nové normy pro spaliny. 

ILN der KSB-Gruppe Konstrukční řada ILN skupiny KSB, modifikovaná pro použití v systému čištění spalin.  ©KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal


Všechny tiskové zprávy

Additional Information