Montážní pomůcka urychluje údržbové práce na čerpadlech odpadní vody / IFAT 2018

Na letošním veletrhu IFAT představí společnost KSB novou pomůcku pro údržbu čerpadel odpadní vody. S pohyblivou pomůckou Sewa Slide může jedna osoba sama otevřít čerpadlo konstrukční řady Sewabloc a provést opatření, jako je inspekce oběžného kola nebo vyjmutí vláknitých a pevných látek. Není tudíž zapotřebí používat jeřáby ani jiné zvedací prostředky.

Montážní pomůcka může být jednoduše přišroubována a odejmuta jedním servisním technikem. Pro zařízení s více čerpadly stejné konstrukce stačí jedna jednotka Sewa Slide. Tu lze použít na tom čerpadle, na němž se mají provádět údržbové práce.

Po namontování Sewa Slide musí servisní technik pouze odšroubovat šrouby mezi spirálním tělesem a ložiskovým kozlíkem čerpadla. Potom může zásuvnou jednotku čerpadla včetně oběžného kola, hřídele a motoru vytáhnout ze spirálního tělesa.

Spirální těleso samo zůstane přitom instalováno a připojeno k sacímu a výtlačnému potrubí. Po otevření čerpadla je oběžné kolo volně přístupné a lze tak jednoduše odstranit materiál, který způsobil zablokování, nebo provést údržbové práce.

Po ukončení údržbových prací zasune servisní technik zásuvnou jednotku, sestávající z oběžného kola, hřídele a motoru, zpět a zašroubuje šrouby. Sewa Slide je k dostání jako volitelné příslušenství pro čerpadla konstrukční řady Sewabloc.


Test facility of the Halle site Obrázek: S pohyblivou pomůckou Sewa Slide může jedna osoba sama otevřít čerpadlo konstrukční řady Sewabloc a provést servisní opatření.  © KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal

Všechny tiskové zprávy

Additional Information