KSB na veletrhu Anuga FoodTec 2018 v Kolíně

Poutačem na veletržním stánku společnosti KSB SE & Co. KGaA bude mimo jiné nově vyvinutá koncepce servisu, která byla zřízeno výlučně pro potravinová čerpadla. Toto takzvané „LSA hygienické pracoviště“ (LSA = Life Science Applications) se vyznačuje povrchy z nerezové oceli a snadno čistitelnými pracovními stoly, vlastním nářadím a oděvy, jako i mazadly, se schválením FDA. Na stánku KSB v Kolíně bude servisní technik“ v pravidelných intervalech předvádět údržbové práce na odpovídajícím čerpadle.

Výrobce čerpadel také představuje konstrukční řady hygienických čerpadel Vitachrom, Vitacast, Vitalobe a Vitaprime. Ty splňují veškeré požadavky na sterilní procesy. K dobrým schopnostem CIP/SIP rovněž přispívají elektrolyticky leštěné konstrukční díly ve styku s médiem a vysoce jakostní nerezové oceli. Díky velkému množství variant lze těmito čerpadly plnit téměř všechny úkoly, které se vyskytují při čerpání kapalných nebo viskózních potravin. Konstrukční řady Vita disponují všemi certifikáty obvyklými v tomto odvětví a použité elastomery jsou konformní s FDA.

„MyFlow Drive“ je představeno jako chytré řešení pohonu pro čerpadla bez regulace otáček. Nový pohon, odpovídající Industry 4.0 nabízí možnost nastavit na motoru individuálně požadované fixní otáčky. Uživatel tak může zvýšit nebo snížit průtok čerpadlem jen několika málo manipulacemi.

Kromě toho může synchronní reluktanční motor IE5 pracovat v téměř všech existujících napěťových sítích, protože jeho provozní napětí je modulováno měničem minimální frekvence, namontovaným na motoru. To představuje velkou výhodu především pro globálně operující dodavatele zařízení, protože při volbě čerpadla nemusejí brát zřetel na místní síťové napětí.

Jako zástupci rozsáhlého výrobního programu armatur KSB budou k vidění kromě šoupátek Hera-BD a uzavíracích klapek Isoria také membránové ventily konstrukční řady SISTO-C. Jejich komponenty sestávají výhradně z vysoce legovaných austenitických materiálů. Tělesa nemají mrtvé prostory a je možné je beze zbytku vyčistit. Použitím "vícecestných konstrukcí" je možné realizovat velmi komplexní zařízení bez "mrtvých prostorů" v potrubních větvích.

Stánek KSB na kolínském veletržním výstavišti má číslo D010 a nalézá se v hale 10.2. Veletrh se koná od 20.3.2018 do 23.3.2018.

KSB Anuga FoodTec 2018   Foto: V Kolíně představuje KSB nově vyvinutou koncepci údržbového pracoviště, které je vybaveno výlučně pro potravinářská čerpadla.  © KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal

Všechny tiskové zprávy

Additional Information