KSB mění svoji právní formu

Společnost KSB AG se ode dneška přejmenovává na KSB SE & Co. KGaA. Změna právní formy vyplývá z usnesení valné hromady z poloviny minulého roku. Má na jedné straně za cíl zachovat stabilní vlastnickou strukturu výrobce čerpadel a armatur, na druhé straně otevřít nové strategické možnosti pro rozvoj společnosti. 

Pro obchodní partnery, zákazníky, dodavatele a zaměstnance nevyplývají ze změněné právní formy žádné změny. Z držitelů řádných a preferenčních akcií dosavadní společnosti KSB AG se za stejných podmínek stávají komanditní akcionáři nové společnosti. 

V čele komanditní akciové společnosti (KGaA) stojí v operativních obchodech dosavadní členové představenstva Dr. Stephan Timmermann (jako mluvčí vedení společnosti), Dr. Stephan Bross, Ralf Kannefass a Dr. Matthias Schmitz jako výkonní ředitelé. 

Společnost bude jako komplementář řídit KSB Management SE. Vedle čtyř výkonných ředitelů bude jednat ještě pět členů správní rady, a sice Oswald Bubel (předseda), Monika Kühborth,  Andrea Teutenberg,  Günther Koch a Dr. Harald Schwager. Oswald Bubel a Monika Kühborth rezignovali k 31. lednu na své mandáty v dozorčí radě KSB. Správní rada společnosti stanovuje mimo jiné strategické směrnice a kontroluje jejich implementaci. 

„Správní rada je sice v KGaA formálně nejvyšší instancí, její členové se ale považují za sparingpartnery vedení společnosti“, vysvětluje předseda správní rady Oswald Bubel. „Co můžeme dosáhnout společně, má být více, než bychom dosáhli samostatně. To je naším cílem.“ 

Organizačně těsné spojení správní rady a vedení společnosti v KSB Management SE vidí Dr. Stephan Timmermann jako příležitost společně vytyčovat budoucí směřování společnosti: „Nová forma spolupráce nám poskytuje vynikající příležitost zavčas diskutovat a přizpůsobovat utváření budoucnosti s kompetentními a zkušenými odborníky.“ 

Kmenové akcie i v nové společnosti KSB SE & Co. KGaA budou nadále z 80% v rukou Johannes und Jacob Klein GmbH, pobočky obecně prospěšné společnosti KSB Stiftung a Kühborth-Stiftung GmbH. Po změně právní formy bude pro KSB SE & Co. KGaA v budoucnu principiálně možné zvyšovat kapitál na burze, aniž by se tím omezil stabilizační faktor společníků Johannes und Jacob Klein GmbH. 

Všechny tiskové zprávy

Additional Information