Oběžné kolo čerpadla zajišťuje lepší sací vlastnosti

Pro vícestupňová vysokotlaká čerpadla konstrukční řady Movitec vyvinula společnost KSB speciální oběžné kolo. Toto nové kolo významně zlepšuje sací vlastnosti čerpadel (hodnotu NPSH).

To platí pro všechny aplikace s kritickými přítokovými podmínkami, jako např. napájení kotlů, a také pro takové aplikace, ve kterých se musí nasávat voda z nízko položených nádrží nebo při vyšších teplotách. Zde může při poklesu tlaku dojít v oblasti sání ke kavitaci v prvním stupni čerpadla. Důsledkem je nadměrné opotřebení součástí čerpadla nebo ložisek motoru a tudíž zkrácení provozní životnosti čerpadla v důsledku poškozených součástí a nevyváženého hydraulického systému.

Nové oběžné kolo je alternativou ke standardnímu oběžnému kolu. Při vývoji nového oběžného kola kladli konstruktéři velký důraz na to, aby bylo možno kolo instalovat do různých variant čerpadel Movitec, aniž by se musela provést modifikace vnějšího tělesa čerpadla.

U nového oběžného kola se starají modifikovaný vstupní průměr a listy lopatek s mírně diagonálním průtočným prouděním a s nově uspořádaným tělesem stupně o to, aby se podstatně zlepšila charakteristika NPSH čerpadla.

U konstrukční řady Movitec se jedná o vícestupňová odstředivá čerpadla pro čerpání kapalin, jako jsou voda, chladiva, kondenzát a minerální oleje. Jsou ideální pro široké spektrum aplikací od průmyslového napájení kotlů v parních okruzích, recirkulačních a hasicích systémů, okruhů chladicí vody, mycích zařízení až po zvyšování tlaku v obecných procesech.Movitec Nové oběžné kolo konstrukční řady Movitec podstatně zlepšuje sací charakteristiky čerpadla (hodnotu NPSH).  © KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal

Všechny tiskové zprávy

Additional Information