Motýlová klapka pro transport vody na dlouhé vzdálenosti

Jako doplněk stávajícího programu motýlových klapek přinesla skupina KSB na trh nové motýlové klapky s dvojitou excentricitou konstrukční řady Aporis s elastomerovým těsnicím prvkem. Oblastmi použití tohoto výrobku jsou aplikace, při nichž musí být voda transportována a uzavírána ve velkých objemech. Zahrnují například zařízení pro transport vody, úpravu vody nebo také použití ve velkých průmyslových chladicích okruzích.

Stavební délky odpovídají rozměrům uvedeným v normě EN558/ISO 5752, série 14. Jmenovité světlosti sahají od DN 300 do DN 2000. Maximální přípustný provozní tlak činí 16 bar. Standardní teplota čerpaného média leží mezi 0 a 85 °C. Disky a tělesa klapky jsou vyrobeny z tvárné litiny EN-GJS-400-15 s epoxidovým nátěrem. Dva hřídele z nerezové oceli udržují disk v požadované poloze. Přenos krouticího momentu mezi hřídelem pohonu a diskem klapky zajišťuje spojení pero-drážka. Ani jeden hřídel nepřichází do styku s čerpaným médiem, protože jsou uzavřeny v utěsněných ochranných pouzdrech. Ta je udržují v suchu a starají se tak společně s ložiskovými pouzdry z PTFE, vyztuženými nerezovou ocelí, o dlouhodobý a bezporuchový provoz. Na tělese příruby s těsnicí lištou jsou lité opěrné patky, které usnadňují manipulaci a uskladnění armatur. Díky normované montážní desce podle ISO 5211 je k dispozici velké spektrum ručních, elektrických, pneumatických a také hydraulických pohonů. Konstrukční řada má schválení pro pitnou vodu (DVGW, WRAS a ACS).

KSB Aporis motýlové klapky Aporis jsou vhodné pro aplikace, při nichž musí být voda transportována a uzavírána ve velkých objemech. © KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal


Všechny tiskové zprávy

Additional Information