Společnost KSB jedná proti asijským narušitelům známkového práva

V rámci globalizace a digitalizace obchodních modelů probíhá dnes přes internet také prodej velkých a drahých investičních celků. To ale bohužel také vede k silnému nárůstu zneužívání známkového práva při nabídkách na online platformách.

Především asijští výrobci využívají dobré jméno tradičního výrobce KSB, aby uvedli na trh své výrobky. Na mezinárodních obchodních platformách nabízejí čerpadla a armatury a také náhradní díly pod označením ochranných známek KSB. Zejména se používají názvy známých výrobků, jako jsou Etanorm, Omega nebo BOA. K oklamání osloveného okruhu zákazníků dochází často k zneužití i hlavní ochranné značky KSB. 

Od června 2016 identifikovala společnost KSB na osmi různých online platformách 420 nabízejících, kteří ilegálně zneužívají názvy výrobků. KSB instalovala program Task-Force, který bojuje proti takovým ilegálním aktivitám a poškozujícím obchodním snahám.   

Ve spolupráci s italským projektovým partnerem je postaráno o to, aby takové porušení zákona bylo hlášeno provozovatelům těchto platforem a aby byly příslušné nabídky vymazány. V případě potřeby bude proti narušitelům známkového práva postupováno i právními kroky.

Ve spolupráci s italským projektovým partnerem je postaráno o to, aby takové porušení zákona bylo hlášeno provozovatelům těchto platforem a aby byly příslušné nabídky vymazány. V případě potřeby bude proti narušitelům známkového práva postupováno i právními kroky.

MyFlow Drive Z dobrého jména takových výrobků jako KSB-Omega se pokoušejí levní výrobci z Asie těžit pomocí porušování známkových práv. © KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

Všechny tiskové zprávy

Additional Information