Dílčí zpráva k 30. 09. 2017

Koncern KSB potvrzuje trend růstu

Na trzích v oborech voda / odpadní voda, kterým KSB přikládá strategickou prioritu, byla v prvních devíti měsících poptávka zajišťována jak požadavky na nové investice, tak i na rekonstrukce. V hornictví se naproti tomu neuskutečnila v podstatě žádná zadávání zakázek k novým projektům; provozovatelé dolů ale opět posilují investice do technického vybavení stávajících zařízení. Trh energetiky měl vcelku klesající tendenci, avšak přicházely poptávkové impulzy z velkých asijských zemí.

KSB Koncern 01-09/201701-09/2016Změna
Kontraktace€ million1,717.01,595.0+ 7.6 %
Tržby€ million1,624.31,590.7+ 2.1 %
Zaměstnanci (30.09.) 15,53915,883- 2.2 %

Kontraktace a tržby

Od ledna do září 2017 se kontraktace v koncernu KSB oproti srovnatelnému období minulého roku zvýšila o 122,0 milionů € na 1.717,0 milionů €. Tento nárůst o 7,6 % se přičítá především zaúčtovaným zakázkám mimoevropských koncernových společností. Přitom uvedené regiony Asie / Pacifiku, Ameriky a Středního Východu zaznamenaly až dvoumístné míry nárůstu. Evropské společnosti se celkově pohybují lehce nad úrovní minulého roku.

Nejsilnější přírůstky byly zaznamenány u zakázek v hospodaření s vodou a odpadní vodou, v průmyslu a také v hornictví. Přitom dominovaly, také u míry nárůstu, objednávky čerpadel následované armaturami a servisními výkony.

Konsolidované tržby koncernu ve vykazovaném období s nárůstem plus 33,6 milionu € (+  2,1  %) na 1.624,3 milionu € zůstaly podle očekávání zpět za kontraktací. Důvodem je, že v předchozích rocích byl slabší projektový obchod a v důsledku toho bylo ve vykazovaném období realizováno méně velkých zakázek.Nárůst konsolidovaných tržeb koncernu rezultuje ze zakázek na čerpadla a servisní výkony. Tržby v armaturách se naproti tomu ke konci září nacházely pod porovnatelnou hodnotou minulého roku. To kromě oslabení poptávek na uzavírací klapky pro tankery na kapalný plyn zpětně vedlo k menšímu podílu prodeje v rámci obchodu s armaturami společnosti založené v USA.

K pozitivnímu vývoji kontraktace a tržeb přispěly i měnové vlivy ve výši kolem 10 milionů €. Ty se připisovaly hlavně změnám kurzů brazilského Realu a jihoafrického Randu vůči Euru.

Změny počtu zaměstnanců

Počet zaměstnanců KSB zaměstnaných v koncernu se v uplynulých dvanácti měsících snížil o 344 na 15.539 (rozhodný den 30. září 2017). Tento pokles o 2,2  % je výsledkem pokračování programu zvyšování efektivity, probíhajícího od roku 2016, který je zaměřen na snížení osobních nákladů.

Hospodářské výsledky a finanční situace

V prvních třech kvartálech konsolidovaný zisk KSB před zdaněním (EBT) oproti stejnému období minulého roku výrazně vzrostl a potvrdil tak prognózu z výroční zprávy. Ke zlepšení zisku přispěly zvýšené tržby a oproti minulému roku snížené jednorázové a restrukturalizační náklady. K tomu přistoupily kladné vlivy programu zvyšování efektivity, jehož cílem je výrazné snížení materiálních, personálních a věcných nákladů.

Saldo z úročených hodnot peněz a finančních dluhů (finanční netto položka) bylo k 30. září na úrovni hodnoty 260 milionů € z předešlého roku.

Výhled

Prognóza pro KSB na rok 2017 je i nadále platná. Za celý rok se očekává zřetelné zvýšení kontraktace, které se opírá jak o pozitivní vývoj standardního obchodu, tak také o oživení projektového obchodu. Tržby ještě nemohou podle očekávání sledovat vývoj kontraktace, protože nové projektové zakázky, které se právě zpracovávají, budou mít vliv na tržby teprve v příštích letech. Proto je úroveň tržeb ve výhledu pro rok 2017 nezměněná a přibližně stejně vysoká, jako v minulém roce. 

Všechny tiskové zprávy

Additional Information