Vysoce účinná zdvojená čerpadla pro vytápěcí a klimatizační techniku

Pro splnění přání mít variantu zdvojeného čerpadla pro vytápěcí a klimatizační techniku nabízí KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal svá čerpadla s mokroběžným rotorem konstrukční řady Calio již i v této konstrukční formě. Zdvojená čerpadla nacházejí často uplatnění v případě zvýšených bezpečnostních požadavků nebo tam, kde jsou ztížené prostorové podmínky. . Calio z Nová zdvojená čerpadla Calio-Z se používají tam, kde jsou vysoké požadavky na spolehlivost nebo ve stísněných prostorových podmínkách

Za normálního provozu pracuje jedno z obou čerpadel po dobu 24 hodin. Po té dojde k jejich vystřídání. Tak je zajištěno, aby obě čerpadla byla vytížena stejně a aby byla vždy připravena k použití. Pokud by jeden z agregátu vypadl, postará se integrovaný monitorovací systém o automatické poruchové přepnutí a podá hlášení přes integrované rozhraní do velína. Je však možné i manuální střídání čerpadel.

Zabudovaná zpětná klapka zabraňuje zpětnému proudění vypnutým čerpadlem. Rozsah hydraulického výkonu je dimenzován na průtoky až do 52 m3/h při dopravních výškách až do 18 m vodního sloupce. Jako pohony se používají synchronní, elektronicky komutované motory s obtékaným rotorem.

Čerpadla mohou díky svému sériově zabudovanému rozhraní zpracovávat standardní signály z techniky zařízení budov. S integrovaným rozhraním Modbus je bez problému možné napojení na stávající automatizační systémy. K dispozici jsou i dodatečná analogová a digitální rozhraní integrovaná ve výrobku.

Kromě známých provozních režimů regulace konstantního a proporcionálního tlaku a provozu s konstantními otáčkami umožňuje nově vyvinutý operační software, obsahující integrovanou funkci úspory energie Eco-Mode, další významnou úsporu nákladů. 

Uživatelské rozhraní ve spojení s integrovaným displejem a symboly provozního režimu umožňují snadnou obsluhu. Uživateli se zobrazuje aktuální příkon ve wattech a průtok v krychlových metrech. Stejně jako menší čerpadla Calio splňují i nová čerpadla všechny běžné předpisy o účinnosti.

S rozsahem teplot čerpaného média od -10 °C do +110 °C jsou nové agregáty použitelné pro široký rozsah aplikací od čerpání topné vody až po čerpání chladiva a také pro průmyslové oběhové systémy.

 

Všechny tiskové zprávy

Additional Information