Motýlové klapky pro použití v požární ochraně

Jako doplněk ke stávajícímu sortimentu motýlových klapek uvedla společnost KSB-Gruppe v červnu 2016 na trh speciální provedení pro aplikace v požární ochraně. Nové červeně lakované armatury BOAX-B FM jsou vybaveny speciálně konstruovanou převodovkou. Jsou konstruovány pro provozní tlak až max. 16 bar a jsou k dostání od DN40 do DN300. Zkratka FM (Factory Mutual) ručí za splnění mezinárodního souboru požadavků na aplikace v požární ochraně v průmyslu a TZB.

Hasicí zařízení kladou vysoké požadavky na armatury, protože potrubní systémy mohou být jeden až dva roky vystaveny plnému tlaku, aniž by byla armatura ovládána. Toto jednostranné zatížení stlačuje manžetu motýlové klapky ve směru průtoku. To může při špatné kvalitě elastomeru způsobit netěsnosti.

Konstrukce KSB a kvalita manžety zajišťují, že se manžeta pod tlakem neposune a tak je zajištěna trvalá těsnost. Sféricky opracovaný disk klapky a s správně tvarovaná manžeta se starají o bezpečnou těsnost na průchodech hřídele. U tohoto konstrukčního principu nepřichází hřídel do kontaktu s médiem. Elastomerové manžety utěsňují armaturu také na přírubách, takže není nutné další těsnění.

Přenos síly mezi hřídelem, zajištěným proti samovolnému vysunutí, a diskem klapky vyřešili konstruktéři tvarovým spojem. Armatura se ovládá redukční převodovkou rovněž lakovanou červeně. Žlutý praporek o rozměrech 100 x 100 mm signalizuje již z dálky, zda je motýlová klapka otevřená nebo zavřená. Řetěz upevněný na převodovce zabraňuje neoprávněné manipulaci s ručním kolem a aretační zařízení zajišťuje správnou montážní polohu ruční převodovky.

Volitelně lze převodovku vybavit dvěma interními koncovými spínači. Nové armatury BOAX-B FM splňují bezpečnostní požadavky Přílohy 1 Evropské směrnice 97/23/EU pro tlaková zařízení. Přírubové spoje odpovídají normám EN, ISO a ASME.

Pumpen des Typs CHTD Nové armatury BOAX-B FM splňují přísné požadavky podle FM, kladené na armatury pro aplikace v požární ochraně v průmyslu a TZB. © KSB AG

Všechny tiskové zprávy

Additional Information