KSB na veletrhu BRAU Beviale 2012 v Norimberku

Od 13. do 15. listopadu bude KSB Aktiengesellschaft předvádět svůj obsáhlý sortiment čerpadel a armatur pro hygienické čerpání potravin na veletrhu BRAU Beviale v Norimberku.

avním tématem prezentace KSB bude pět konstrukčních řad hygienických čerpadel Vitachrom, Vitacast, Vitastage, Vitalobe a Vitaprime. Díky tomu, že nemají téměř žádný mrtvý objem, se tato čerpadla velmi snadno čistí. Splňují všechny požadavky kladené na absolutně sterilní procesy. Vynikající schopnost čištění a sterilizace čerpadel na místě (CIP/SIP) jsou zajištěny elektrolyticky leštěnými smáčenými součástmi, vyrobenými z vysoce kvalitní nerezové oceli. Ať už se jedná o manipulaci se rmutem a mladinou nebo s produkty v  hygienické oblasti výroby pivovarů: díky velké škále variant mohou být tato čerpadla využívána pro téměř všechny úkoly, týkající se transportu kapalných nebo viskózních potravin. Všem čerpadlům, patřícím ke konstrukční řadě Vita, byly uděleny certifikáty obvyklé pro průmysl a jejich elastomerové komponenty vyhovují standardům FDA.

Jako novinku na letošním veletrhu BRAU Beviale v Norimberku bude KSB vystavovat novou generaci multifunkčních řídicích jednotek armatur a pozicionérů pro pneumatické čtvrtotáčkové a lineární pohony. Díky své modulové konstrukci jsou jednotky ideálně vhodné pro použití v pivovarnictví a nápojovém průmyslu. Nové jednotky AMTRONIC a SMARTRONIC zahrnují funkce v rozsahu od jednoduchého ovládání otevírání a zavírání pneumatické armatury se signalizací polohy otevřeno/zavřeno až po řídicí úlohy, které jsou prováděny nezávisle na řídicích stanicích vyšší úrovně. Obsluha si bude užívat komfort kompaktního zařízení, sestávajícího z armatury, pohonu a inteligentní řídicí jednotky nebo pozicionéru, dodávané jako plně parametrizované a testované.

Právě tak jako různé konstrukční řady čerpadel bude KSB vystavovat i několik modelů ze svého působivého sortimentu armatur. Membránové ventily SISTO-C, vystavené společně s uzavíracími motýlovými klapkami a šoupátky, jsou ideální pro hygienické a sterilní aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu. Jejich komponenty jsou vyrobeny výlučně z vysoce legovaných austenitických materiálů. Tělesa nemají žádný mrtvý objem a mohou být vyčištěna tak, že v nich nezůstávají žádná rezidua. Při použití vícecestných ventilů je možné instalovat velmi komplexní systémy bez mrtvých konců v potrubích.


KSB na veletrhu BRAU Beviale 2012 v Norimberku Vitacast, jedna z pěti konstrukčních řad hygienických čerpadel od KSB, která bude předvedena na veletrhu BRAU Beviale 2011 v Norimberku. © KSB Aktiengesellschaft

Všechny tiskové zprávy

Additional Information