Práce pro KSB

I Vy se můžete stát součástí velké rodiny konstrukčních a technologických nadšenců, jejichž výrobky udržují média v pohybu po celém světě. Přijďte a vyzkoušejte si dlouho etablovanou společnost, která oceňuje tradice, ale má na zřeteli také budoucnost.

Ačkoliv jsme společnost s mezinárodní působností, KSB udržuje jak jasnou strukturu, tak i krátké rozhodovací cesty. Současně jsme dostatečně velcí na to, abychom mohli nabídnout celkové spektrum činností a plnit všechny zajímavé úkoly globálního hráče: ať už ve výrobní technice, v konstrukci a ve vývoji, v odbytu, v servisu a v materiálovém hospodářství a ve všech oblastech provozní hospodárnosti. Využíváme zkušenosti a rozhled různých národů a kultur. Toto celosvětově propojené myšlení a jednání vnášíme denně do naší práce.

Kompetence a technický pokrok jsou hnací silou našich úspěchů. Volný prostor k účinnému uplatňování vlastních nápadů a kompetencí a další rozvíjení schopností zaručují samostatnost a vysokou kvalitu našeho personálu. Nabídkou atraktivních studijních, řídících a mzdových koncepcí se staráme o dlouhodobé perspektivy a osobní hodnoty. Podpoříme Vás různými semináři a workshopy, aby rostla Vaše odpovědnost a aby se rozšiřovalo Vaše osobní spektrum možnosti.

Additional Information
image not found

The Group Film

Fascinující svět KSB