Obecné procesní inženýrství

V oblasti procesního inženýrství splňují výrobky KSB nejrůznější požadavky průmyslových aplikací a procesů. Našim zákazníkům nabízíme širokou nabídku vysoce kvalitních průmyslových čerpadel a armatur. Ať se již jedná o průmyslové čištění, odsiřování spalin, odpadní vody nebo průmyslové chladicí systémy - výrobky KSB pro obecné procesní inženýrství jsou navrženy pro všestranné použití a zajišťují spolehlivý provoz. Obecné procesní inženýrství

Univerzální průmyslová čerpadla a armatury pro všechny procesy


Naše čerpadla a armatury jsou použity v těchto inženýrských aplikacích:

  • Průmyslové chladící okruhy
  • Úpravny průmyslové užitkové vody
  • Odsíření kouřových plynů
  • Průmyslové čištění a proplachování

Dokonce i extrémní teploty nebo agresivní kapaliny nemohou poškodit odolná průmyslová čerpadla a armatury od KSB. Pro každý průmyslový proces máme ty správné výrobky, které jsou vhodné pro zákazníky jako josu provozovatelé elektráren, chemických společností a rafinerií. KSB určuje standardy v oblasti životního prostředí: v procesním inženýrství se zaměřujeme na energeticky úsporná řešení a automatizaci.

Eta udržuje svět v pohybu

Eta keeps the world on the move

KSB's Eta pumps keep the world on the move with unrivalled product and service diversity as standard. All pumps from the Eta family offer optimised hydraulic systems in an (almost) infinite number of variants.

Více to Eta keeps the world on the move
Movitec: nová generace osvědčených vysokotlakých čerpadel

Vysokotlaké čerpadlo Movitec

Čerpadlo Movitec je díky množství variant je univerzálně použitelné a nabízí tak optimální řešení pro naše zákazníky v nejrůznějších aplikacích. Díky systematickému vývoji materiálů a také variant připojení a těsnění je čerpadlo Movitec nyní ideálně vhodné pro ještě více oblastí použití.

Více to Vysokotlaké čerpadlo Movitec

Průmyslové chladící okruhy

Spolehlivý chladicí systém má zásadní význam pro kvalitu výrobků, například pro potravinářský průmysl. V průmyslových chladicích procesech zajišťují výkonné výrobky KSB, jako je Etanorm se spirální skříní čerpadla nebo vysokotlaké čerpadlo Movitec, stabilní oběh kapalné nebo plynné chladicí kapaliny v chladicím okruhu. Při této aplikaci je použito jedno nebi i více čerpadel

Úpravny průmyslové procesní vody

Výroba řady produktů v průmyslu vyžaduje pro svoji výrobu speciálně upravenou vodu. S ohledem na tvrdost vody, elektrickou vodivost a obsah plynů a pevných látek musí takzvaná procesní voda vyhovovat extrémně vysokým standardům kvality. Například vyčištěná (deionizovaná) voda je nutností ve výrobě farmak. Na rozdíl od přírodní vody, která obsahuje minerály jako vápenec a hořčík, je ultra čistá voda po úpravě prakticky bez jakýchkoliv cizorodých částic.

Výrobky KSB se používají v širokém rozsahu aplikací, týkajících se úpravy procesní vody: čerpadla a armatury od KSB se používají nejen k dopravě vody, ale také v samotném procesu úpravy vody. Jedním z nejčastějších procesů, využívajících výrobky KSB, je reverzní osmóza, proces, ve kterém se kapalina separuje od rozpuštěných pevných látek a molekul. Reverzní osmóza se často kombinuje s procesem filtrace, který pro separaci rozpuštěných pevných látek z vody využívá speciální membrány.

Odsiřování spalin

V zařízeních pro odsiřování spalin, zkratka FGD, se používají čerpadla od KSB pro dopravu a čištění chemicky agresivních kouřových plynů. Zařízení pro odsiřování spalin v elektrárnách, spalovny odpadu a další průmyslové aplikace podléhají přísné legislativě ochrany životního prostředí. Při spalování fosilních paliv, jako je například lignit, vznikají ve formě spalin škodlivé sloučeniny, jako je oxid siřičitý (SO2) a oxid sírový (SO3).

Protože síru nelze separovat filtry, používá se pro převedení síry na sádru systém odsíření spalin, založený na mokré vápencové vypírce spalin. Čerpadla a armatury od KSB, odolné proti korozi a opotřebení, vykonávají vynikající práci v zařízeních pro odsiřování spalin: více než 95 procent škodlivých látek se odstraní ještě před vypuštěním vyčištěných plynů do atmosféry. Více než 1.000 čerpadel pro pračky plynů, přes 2.000 procesních čerpadel a několik tisíc průmyslových armatur od KSB kontinuálně funguje v elektrárnách po celém světě.

Průmyslové čištění a proplachování

Když dojde na profesionální čištění, spoléhají naši zákazníci na výrobky techniky výrobních procesů. Ty pomáhají zvyšovat produktivitu jejich společností a prodlužovat životnost jejich systémů. Voda je extrémně ekologicky přátelský čisticí prostředek, zejména když se používá ve vysokotlakých čisticích zařízeních pro čištění kontaminovaných objektů. Pravidelné průmyslové čištění udržuje výrobní zařízení v dobrém stavu, zajišťuje optimální provozní výkon a předchází odstávkám zařízení. Zákonné hygienické požadavky, jako například ty, které platí v potravinářském průmyslu, se neustále zpřísňují. Pro čištění svých výrobků a výrobních zařízení mohou naši zákazníci počítat s čerpadly a armaturami, které se osvědčily ve výrobních technologiích. Vysokotlaká čerpadla Movitec a Multitec od KSB se používají k čištění nádrží a přístrojů zevnitř i zvenku, k proplachování potrubí a kanálů nebo k zajištění průmyslového čištění komponent výměníků tepla.

Additional Information
pumpen pict

Čerpadla a automatizace

Brožura ke stažení

Čerpadla a automatizace 6 MB
Armaturenprogramm_original

Výrobní program armatur

Brožura ke stažení

Výrobní program armatur4 MB