Výpočet tlakového rázu od KSB – přesné údaje pro spolehlivý provoz zařízení

Výpočet tlakového rázu je ve fázi plánování základním postupem pro pozdější optimální disponibilitu čerpací stanice. KSB vypočítává tlakové rázy přesně a radí zákazníkovi ohledně ochranných opatření.

water_hammer_img

Tlakové rázy jsou dynamické změny tlaku, vznikající jako důsledek přechodových jevů proudění. Tlakové rázy nelze v čerpacích zařízeních vyloučit. Vhodné bezpečnostní systémy je však mohou udržet v přípustných mezích. Tyto bezpečnostní systémy stanovuje KSB na základě přesných výpočtů.

Proč jsou bezpečnostní systémy pro čerpací stanice tak důležité?

Zabezpečení tlakových rázů zamezuje přetížení jednotlivých komponent hydromechanického systému. Jen za takových podmínek mohou čerpací stanice pracovat optimálně po dlouhá desetiletí.

Tak KSB provádí výpočet tlakového rázu:

Experti KSB s dlouholetými zkušenostmi určují již během fáze plánování technické a ekonomické parametry pro zabezpečení před tlakovými rázy. K tomu potřebuji rozsáhlé informace o hydraulickém systému čerpací stanice. Sem patří:

  • Uspořádání potrubí (délka, výška)
  • Průměr potrubí
  • Průtoky
  • Provozní podmínky

Po provedení výpočtu vyhotoví experti KSB pro každého zákazníka individuální zprávu. Společně se zákazníkem vyvine KSB optimální zabezpečení proti hydraulickým rázům.

Nejdůležitější zabezpečovací systémy:

  • Tlaková nádrž (akumulátor) s plynovým polštářem (vzdušník)
  • Setrvačníky na čerpadle
  • Odvzdušňovací ventily
  • Zpětné klapky
  • Vyrovnávací nádrž (svislá trubka)
Additional Information

KSB Know-how – Water hammer

Water hammer

Water hammerKSB Know-how, Volume 13 MB