Oběžná kola čerpadel od KSB pro čerpání odpadní vody

Oběžná kola čerpadel jsou hlavní komponenty při čerpání odpadní vody, kde se především vyžaduje spolehlivost. Volba správného oběžného kola zajišťuje nejvyšší účinnost a zamezuje případnému ucpání. KSB nabízí oběžná kola čerpadel pro všechny postupy při čištění odpadní vody.

Pump_impellers_img Spíše než výrobu univerzálních oběžných kol čerpadel nabízí KSB speciální technologii pro každou aplikaci při čerpání odpadní vody.

Oběžná kola čerpadel od KSB  pro čerpání odpadní vody


Oběžné kolo D

Otevřené, diagonální, jednokanálové kolo s průchodivostí až 150 milimetrů.

Oblasti použití:

 • Aktivovaný kal
 • Směsná voda
 • Surová odpadní voda
 • Surový a vyhnilý kal
 • Recirkulovaný a topný kal

Oběžné kolo D je vhodné pro odpadní vodu obsahující:

 • Pevné látky a dlouhá vlákna nebo hrubší pevné látky.

Oběžné kolo E

Uzavřené jednokanálové kolo má průchodivost až 280 milimetrů.

Oblasti použití:

 • Surová odpadní voda
 • Směsná voda
 • Surový a vyhnilý kal
 • Aktivovaný kal
 • Recirkulovaný a topný kal

Oběžné kolo E je vhodné pro odpadní vodu s pevnými látkami a dlouhými vlákny.

Oběžné kolo F

Vířivé lopatkové oběžné kolo má průchodivost až 135 milimetrů.

Oblasti použití:

 • Surová odpadní voda
 • Aktivovaný kal
 • Surový a vyhnilý kal
 • Recirkulovaný a topný kal
 • Směsná voda

Oběžné kolo F je vhodné pro odpadní vodu obsahující:

 • Pevné látky a dlouhá vlákna
 • Hrubozrnné pevné látky
 • Zachycený plyn nebo vzduch

Oběžné kolo K

Uzavřené vícekanálové kolo má průchodivost až do 190 milimetrů.

Oblasti použití:

 • Předčištěná odpadní voda
 • Průmyslová odpadní voda
 • Odpadní voda z deponií
 • Dešťová voda
 • Aktivovaný kal
 • Odpadní voda z průmyslu

Oběžné kolo K je vhodné pro znečištěné kapaliny s obsahem pevných látek nebo pro kalné kapaliny bez obsahu plynu, vláken a vláknitých materiálů.

Oběžné kolo S

Oběžné kolo s řezným zařízením má průchodivost až 7 milimetrů.

Oblasti použití:

 • Domovní odpadní voda
 • Kalová voda
 • Fekálie

Oběžné kolo S je vhodné pro hospodárné čerpání domovní odpadní vody s hrubými, resp.s příměsemi dlouhých vláken v odpadní vodě.

Additional Information