Komplexní řešení pro čištění komunální odpadní vody

Země

Čerpadla na odpadní vodu, armatury a systémy KSB se používají celosvětově při úpravě komunální odpadní vody. V technice odpadní vody používá KSB integrovaný přístup.

Oblast použití čerpadel, armatur a systémů od KSB pro zpracování komunální odpadní vody zahrnuje:

  • Čerpání odpadní vody
  • Ochrana před záplavami / nádrže dešťové vody 
  • Povrchové odvodňování / odkanalizování
  • Čištění nádrží pro zachycení dešťové vody, resp. jejich obhospodařování 
  • Drenáž

Společnosti hospodařící s odpadní vodou  a myslící na budoucnost využívají především know-how KSB pro komplexní řešení přizpůsobená podle požadavků zákazníka. K tomu náleží energeticky úsporné pohony, inteligentní automatizační systémy a kompaktní čerpací stanice.

Přejděte na katalog výrobků

ČOV

Spolehlivé a účinné čištění odpadní vody s výrobky KSB

KSB má perfektní řešení pro všechny stupně procesu čištění komunální odpadní vody. Čerpadla, armatury a systémy KSB zajišťují ekonomicky účinné a spolehlivé čištění odpadní vody.

Více to Spolehlivé a účinné čištění odpadní vody s výrobky KSB
Amamix

Ponorné míchadlo Amamix – energeticky účinné čištění odpadní vody

Ponorné míchadlo Amamix od KSB zajišťuje ideální hospodaření s energií v procesech čištění odpadní vody. Optimalizovanou konstrukcí vrtulí se dosahuje vysokého stupně účinnosti.

Více to Ponorné míchadlo Amamix – energeticky účinné čištění odpadní vody
Additional Information