Spolehlivá. Účinná. Nová: nová generace čerpadel odpadních vod

Nová generace čerpadel odpadní vody: v kombinaci s vysoce účinnými motory od KSB nabízejí konstrukční řady Amarex KRT a Sewatec dokonce větší celkovou účinnost.

Amarex KRT and Sewatec waste water pumps Čerpadla odpadní vody Amarex KRT a Sewatec

Energeticky účinná čerpadla odpadní vody a motory pro optimální účinnost

Komunální, domácí nebo průmyslová odpadní voda: ponorná čerpadla konstrukční řady Amarex KRT se perfektně hodí pro všechny požadavky transportu odpadní vody. A rovněž tak čerpadla odpadní vody konstrukční řady Sewatec . Ta jsou také první volbou pro aplikace odpadní vody. V neposlední řadě čerpadla odpadní vody od KSB kombinovaná s vysoce účinnými motory umožňují významné úspory energie. To platí jak pro Amarex KRT, tak I pro Sewatec.

Spolehlivá a účinná: nová neucpávající se oběžná kola

Maximální účinnost a minimální riziko ucpání čerpadel odpadní vody od KSB jsou dány otevřenými oběžnými koly F-max. S asymetrickým uspořádáním lopatek nabízejí oběžná kola F-max velký volný průchod, který bez potíží umožňuje průchod pevných látek různých velikostí. Navíc mírně konvexní profil hlavy kola uprostřed oběžného kola spolehlivě zabraňuje všem rizikům ucpání materiály s dlouhými vlákny, jako např. Hygienické kapesníčky. Otevřené oběžné kolo F-max je k dispozici pro ponorná čerpadla odpadní vody konstrukční řady Amarex KRT a Sewatec s instalací v suché jímce

F-max impeller Oběžné kolo F-max

Enereticky účinné motory pro optimální účinnost

Kombinace čerpadel odpadní vody od KSB s vysoce účinnými motory umožňují významné úspory energie. Čerpací agregáty jsou vybaveny ekonomickými motory jako standard. Čerpací agregáty mohou být dodávány v provedení s ochranou před výbuchem nebo bez ní.

Čerpadla řady Sewatec instalovaná v suché jímce jsou vybavena nemagnetickými motory s regulací otáček KSB SuPremE® IE5* které již překračují požadavky ErP pro rok 2017. Účinný čerpací agregát, sestávající z čerpadla odpadní vody a motoru, slibuje maximální úspory energie a nákladů na údržbu, optimální provozní spolehlivost a konstantní výkonové údaje.

Čerpadla pro každý individuální požadavek

Kromě speciálně přizpůsobených oběžných kol a energeticky účinných motorů nabízí KSB různé možnosti instalací a také velký výběr materiálů pro čerpadla odpadní vody. Nejlepší řešení je tak dostupné pro každou aplikaci v oblasti odpadní vody – pro nejvyšší účinnost a provozní spolehlivost.

  1. Oběžná kola
  2. Motory
  3. Typy instalace
  4. Materiály

Optimální oběžná kola pro každé použití

V technice odpadní vody hrají oběžná kola hlavní roli: tvar, geometrie a volný průchod optimálně zvoleného oběžného kola zajišťují zamezení ucpání a energetickou účinnost. V závislosti na konkrétních požadavcích se mohou používat různé typy oběžných kol.

New content item

 

 

 

 

 


Širokým sortimentem oběžných kol poskytuje KSB specializované technologie pro každý typ použití v transport odpadní vody

Oběžná kola KSB

Maximální účinnost s vysoce účinnými motory

Kombinace vysoce účinných motorů s neucpávajícími se oběžnými koly umožňuje čerpadlům odpadní vody dosahovat velmi vysokou úroveň účinnosti.

Amarex KRT kombinovaný s vysoce účinnými ponornými motory

Amarex KRT Ponorné motory konstrukční řady Amarex KRT splňují požadavky směrnice  IE3*. Ponorná čerpadla od KSB jsou k dostání s výkonem pohonu až 850 W jako standard. Motory jsou mechanicky a elektricky přizpůsobeny požadavkům pro dopravu odpadní vody. Optimalizované rotory, vyrobené z hliníku, umožňují snížit magnetické ztráty a výsledkem je významně snížení provozních teplot. Je tak zajištěna nízká spotřeba energie a dlouhá doba životnosti. Kromě toho se spotřeba energie podstatně snížila optimalizovaným vinutím. Tak je celková potřeba energie výrazně snížena v závislosti na provozních podmínkách.

*Norma  IEC 60034-30 není pro ponorné motory závazná. Účinnosti jsou vypočteny/stanoveny podle metody měření, specifikované v IEC 60034-2. Označení se používá pro ponorné motory, které dosahují podobné úrovně účinnosti, jako motory standardizované podle normy IEC 60034-30.

Čerpadla odpadní vody Sewatec kombinovaná s vysoce účinnými motory KSB SupremE®
Sewatec waste water pumps combined with energy-efficient KSB SupremE® motors

Provozní náklady čerpadel odpadní vody Sewatec, instalovaných v suché jímce, lze výrazně redukovat jejich kombinací s vysoce účinnými motory KSB KSB SupremE® . Nemagnetické motory s regulací otáček již nyní překračuji požadavky ErP pro rok 2017 a splňují úroveň účinnosti IE4 současně s ICE/CD 60034-30.
Již nyní je systém regulace otáček PumpDrive k dispozici se třemi novými funkcemi a je speciálně konstruován tak, aby se zabránilo ucpávání: spuštění při maximálních otočkách, monitorování rychlosti průtoku a také funkce proplachování.

Ať už se jedná o instalaci v mokré nebo suché jímce: vždy máme pro vaše zařízení správné řešení

KSB nabízí správnou variantu instalace pro každé zařízení.

Ponorné čerpadlo Amarex  KRT – typy instalací

typy instalací Amarex KRT


Čerpadla odpadní vody Sewatec – typy instalací

Typy instalací Sewatec


Instalace v mokré jímce

Ponorná čerpadla se používají v čerpacích stanicích, které jsou instalovány přímo v mokré jímce (čerpací jímce). Nejsou tedy zapotřebí separátní strojovny. Výsledkem je odpovídající snížení projektových a investičních nákladů na budovy čerpacích stanic. U instalací v mokré jímce se pro spouštění ponorného čerpadla do jeho konečné polohy a také pro jeho opětovné vytažení používají lana nebo tyče. Aby se zabránilo vnikání vody nebo vlhkosti do motoru, jsou ponorné motory vybaveny monitorovacími čidly jako standard.

Instalace ve strojovně

Při instalaci v suché jímce jsou čerpadla umístěna v suché části strojovny a jsou tak přímo přístupná. Údržbové práce se provádějí za lepších hygienických podmínek, než při instalaci v mokré jímce, protože pouze vnitřek čerpadel přichází do kontaktu s čerpaným médiem. Kromě toho může být čerpadlo vybaveno senzory pro monitorování čerpadla a plánování údržbových prací. V kombinaci s elektromotory IE4 a při provozu s měničem frekvence lze dosáhnout velmi účinnou úroveň provozu.

Dlouhá životnost a provozní spolehlivost se správným materiálem pro každou aplikaci

Materiálová laboratoř KSB vyvíjí a kontinuálně zlepšuje speciální materiály odolné proti opotřebení. Ty jsou extrémně odolné proti korozní a abrazivní odpadní vodě. Z těchto materiálů náš slévárenský personál vyrábí vysoce trvanlivé součásti, které mohou odolávat nepříznivým podmínkám po mnoho desetiletí a tvoří důležitou základnu pro minimalizaci nákladů na čerpání odpadní vody po dlouhou dobu. Materiály, jako šedá litina, nerezová ocel (duplexová ocel) a zejména bílá litina, odolná proti opotřebení, používané v čerpadlech odpadní vody od KSB zajišťují optimální ochranu, a to dokonce i proti průmyslové odpadní vodě, čímž zajišťují bezporuchový provoz.

Více o materiálech používaných pro čerpadla odpadní vody

Additional Information
KSB test facilities with pioneering technology

Only at KSB: pump acceptance testing now also online

No long-distance travel, less time-consuming: Buying a pump at KSB now presents you with the innovative option of reliable and standard-compliant acceptance testing the easy and convenient way, via the Internet.

Více to Only at KSB: pump acceptance testing now also online

Infolist k výrobku

Amarex KRT – s další generací oběžných kol

Amarex KRT

Infolist k výrobku

Sewatec/Sewabloc – čerpadla odpadní vody s další generací oběžných kol

Sewatec
Planersoftware Helps_headerImage

Výběrový software Helps

Výběrový software Helps pomáhá projektantům a provozovatelům při výběru spolehlivé konfigurace čerpadla pro suché a mokré instalace čerpadel pro odpadní vody.

Více to Výběrový software Helps