Inovační automatizace a řešení pohonů pro optimalizaci zařízení

Pro nové instalace nebo dovybavení stávajících zařízení nabízí KSB nejen správná automatizační vybavení  pro integraci do řídicích systémů budov a systémů pro řízení procesů, ale také software potřebný pro uvedení čerpadla do provozu.

Automatizační produkty od KSB jsou vhodné pro:

  • Integraci v řídích systémech
  • Dodatečné vybavení stávajících instalací

KSB nabízí obsáhlý a flexibilní sortiment výrobků.
Jednotné konstrukční provedení výrobků zjednodušuje:

  • Manipulaci
  • Vzájemnou zaměnitelnost
  • Skladování náhradních dílů

Vhodný systém pro servis s uváděním do provozu je k dispozici ke stažení.

Systém vytápení s Etaline PumpDrive

Integrace čerpadel do řídicí techniky budov a systémů řízení procesů

Automatizační zařízení od KSB pro integraci čerpadel  řídicí techniky budov a systémů řízení procesů je kompatibilní se všemi běžnými systémy sběrnic. Ve většině případů je integrace čerpadel implementována prostřednictvím systému regulace otáček PumpDrive nebo řídicích systémů LevelControl nebo Hyamaster

Více to Integrace čerpadel do řídicí techniky budov a do systémů řízení procesů
Systém vytápění s Etabloc PumpDrive

Bezproblémové dovybavení PumpDrive přináší plnou výhodu potenciálu úspor energie čerpadel

Dodatečná výbava čerpadel systémem regulace otáček otevírá dosud nevyužitý potenciál energetických úspor. Díky své flexibilitě může být systém instalován bez problémů kdykoliv

Více to Bezproblémové dodatečné vybavení PumpDrive poskytuje plnou výhodu potenciálu energetických úspor čerpadel
Čerpadla KSB s LevelControl Basic 2

Systematická automatizační řešení KSB

Automatizační řešení čerpadel KSB přesvědčuje provozovatele svou konzistentní technickou koncepcí. Jednotné provedení a uživatelská rozhraní řídicích systémů našich čerpadel dělají ovládání mnohem snazší.

Více to Systematická automatizační řešení KSB
Robot

KSB - automatizační řešení pro armatury

KSB vyvíjí a nabízí zákazníkům rozsáhlý sortiment inteligentních pozicionérů a řídicích jednotek pro otevírání/zavírání, používaných pro zpracování dat, ovládání armatur a zlepšování provozních vlastností.

Více to KSB - automatizační řešení pro armatury
Additional Information