Společenská odpovědnost KSB

KSB zastává aktivní angažovanost v sociální odpovědnosti společnosti. Ve všech našich obchodních aktivitách jsme vedeni principy udržitelnosti a poctivosti ve způsobech, jakými zacházíme s lidmi a životním prostředím.
Tak KSB uplatňuje společenskou sociální odpovědnost den za dnem:

Global Compact
KSB je signatářem Global Compact OSN. Principy definované OSN mají podporovat udržitelnost a poctivost v obchodním prostředí.

Ochrana životního prostředí
KSB podporuje cíle Kyotského protokolu a přikládá velký význam optimální energetické účinnosti všech výrobků a technologií. Kromě toho naše pracovní postupy a pracovní prostředí jsou navrženy tak, aby pokud možno vyžadovaly jen málo energie a malé množství surovin..

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců
Za účelem zajistit maximální bezpečnost na pracovišti, definovala KSB své vlastní směrnice EHS (Environmental Health and Safety - bezpečnost a hygiena životního prostředí), aby byly splněny národní a mezinárodní normy.

Sociální angažovanost
KSB se snaží pomáhat při řešení sociálních problémů. Naše aktivity  na tomto poli jsou různorodé a sahají od školních projektů přes podporu charitativních organizací až po ochranu životního prostředí.

Additional Information
image not found

The Group Film

Fascinující svět KSB