Představení managementu společnosti

Management_ch_headerImage

Odpovědný management a kontrola mají v KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern velký význam. Tato filozofie je podporována lidmi, kteří ji uvádějí do praxe ve své každodenní práci.

Management  KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern: 

Ing. Zdeněk Vávra byl jmenován novým jednatelem pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Svoji funkci vykonává od 1. ledna 2017.

Ing. Zdeněk Vávra vystudoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a je absolventem KATZ Pittsburgh University v Praze.

Má dlouholeté zkušenosti s řízením obchodních jednotek v rámci mezinárodních korporací. Před příchodem do KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern zastával pozici Ředitel divize Power Generation ve společnosti ABB.

 


Additional Information
image not found

The Group Film

Fascinující svět KSB