Algemene procestechniek: KSB-producten voor de industrie

In de procestechniek voldoen KSB-producten aan de talrijke eisen van industriële toepassingen en procédés. Onze klanten bieden wij een grote keuze aan hoogwaardige industriepompen en industrieafsluiters. Of het nu gaat om industriële reiniging van rookgasontzwaveling, industriële waterbehandeling of in koelinstallaties - KSB-producten voor de algemene procestechniek zijn veelzijdig toepasbaar en zorgen voor een soepel en gelijkmatig bedrijf.

Alg. procestechniek_pic

Veelzijdige industriepompen en industrieafsluiters voor alle processen

Tot de toepassingsgebieden voor onze pompen en afsluiters op het gebied van de procestechniek behoren:

  • Industriële koelcircuits
  • Industriële proceswaterbehandeling
  • Rookgasontzwaveling
  • Industriële reiniging en spoeling

Zelfs voor extreme temperaturen of agressieve vloeistoffen kunnen de robuuste en duurzame industriepompen en -afsluiters van KSB worden ingezet. Voor ieder industrieel procédé bieden wij passende producten. Tot onze klanten behoren onder meer energiecentrales, chemische ondernemingen of raffinaderijen. Daarbij stelt KSB milieunormen: in de procestechniek ligt ons zwaartepunt bij energie-efficiënte oplossingen en automatiseringsproducten.

Eta pomp, Eta pompen

De Eta-familie zet de wereld in beweging

De niet te evenaren product- en serviceverscheidenheid zet de wereld in beweging. Voor Eta-pompen van KSB geldt: altijd de beste hydrauliek in ontelbaar veel mogelijkheden

Eta-Familie to De Eta-familie zet de wereld in beweging
Movitec-img

De hogedruk-inlinepomp Movitec

De Movitec is dankzij de grote hoeveelheid varianten als hogedruk-inlinepomp de optimale oplossing voor onze klanten in de verschillende toepassingsgebieden.

Meer to De hogedruk-inlinepomp Movitec

Industriële koelcircuits

Een betrouwbare koelinstallatie is bij de productie van levensmiddelen van vitale betekenis voor de kwaliteit van de producten. In de industriële koeling zorgen krachtige KSB-producten zoals de centrifugaalpomp Etanorm of de hogedrukpomp Movitec ervoor, dat vloeibare  of gasvormige koelmiddelen gelijkmatig in het koelcircuit circuleren. Daarbij worden één of meerdere pompen toegepast.

Industriële proceswaterbehandeling

Voor de productie van veel producten heeft de industrie speciaal behandeld water nodig. Met het oog op de hardheid van het water, de elektrische geleidbaarheid en het gehalte aan gas en vaste stoffen moet het zogenoemde proceswater aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Voor de productie van geneesmiddelen bijvoorbeeld heeft de farmaceutische industrie gereinigd water nodig. In tegenstelling tot natuurlijk water, dat mineralen als kalk en magnesium bevat, zijn in volledig gereinigd water na de waterbehandeling vrijwel geen vreemde stoffen meer opgelost.

Bij de proceswaterbehandeling helpen KSB producten op verschillende gebieden: pompen en afsluiters van KSB ondersteunen niet alleen het watertransport, maar ook de directe behandeling van proceswater. Tot de meest voorkomende procédés behoort omgekeerde osmose. Hiermee wordt de zuivere vloeistof gescheiden van de in het water opgeloste vreemde stoffen en moleculen. Omgekeerde osmose of reversed osmosis wordt vaak met filtratie gecombineerd, een filtermethode, waarbij de opgeloste stoffen door speciale membranen van het water worden gescheiden.

Rookgasontzwaveling

In rookgasontzwavelingsinstallaties, afgekort ROI, verpompen en reinigen KSB-pompen chemisch agressieve rookgassen. De rookgasontzwaveling in energiecentrales, vuilverbrandingsinstallaties en andere industriële toepassingen is onderworpen aan strenge milieuvoorwaarden. Schadelijke verbindingen zoals zwaveldioxide (SO2) en zwaveltrioxide (SO3) ontstaan als afgewerkte gassen door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals bruinkool.

Omdat zwavel niet met filters kan worden afgescheiden, is de rookgasontzwaveling een chemisch proces, waarbij zwavel door een natwasprocédé op kalksteenbasis in gips wordt omgezet. In rookgasontzwavelingsinstallaties komen corrosie- en slijtagebestendige industriepompen en -afsluiters van KSB uitstekend tot hun recht: meer dan 95 procent van de schadelijke stoffen kunnen met behulp ervan worden verwijderd, voordat het gereinigde verbrandingsgas aan de atmosfeer wordt afgegeven. Over de hele wereld zijn in energiecentrales meer dan 1.000 natwaspompen, meer dan 2.000 procespompen en meerdere duizenden industrieafsluiters continu in bedrijf.

Industriële reiniging en spoeling

De productiviteit van de eigen onderneming verhogen en de levensduur van de installaties verlengen: procestechniek van KSB helpt onze klanten bij professionele reiniging. Daarbij is water een bijzonder milieuvriendelijk reinigingsmiddel - in het bijzonder als het in reinigingsinstallaties met hoge druk op verontreinigde voorwerpen inwerkt. Regelmatige industriële reiniging houdt de productie-installaties in goede staat, zorgt voor optimaal vermogen en voorkomt uitval van productie. De wettelijke eisen in bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie zijn hoog. Bij industriële reinigingsprocessen gaan onze klanten daarom voor pompen en afsluiters, die zich in de procestechniek hebben bewezen om productie-installaties en producten te spoelen en te reinigen. Toepassingen voor hogedrukpompen zoals de KSB-Movitec en de KSB-Multitec zijn bij voorbeeld de in- en uitwendige reiniging van reservoirs en apparaten, het spoelen van leidingen, buizen en kanalen of de industriële gedeeltelijke reiniging van warmtewisselaars.

Extra informatie

Contact

New content item

Name

Sales Manager - Installed Base Pumps Patrick Aerts

Company

KSB Belgium

Address

Zoning Industriel Sud

Rue de l'Industrie 3

1301 BIERGES / WAVRE Europe

Route

Phone

workPhone:
+32 10 435 262
KSB-Pumpenprogramm

Product Brochure Pumps and Automation

Here you can download the brochure Pumps and Automation Overview

Product Brochure Pumps and Automation14 MB
Armaturenprogramm_original

Product Brochure The Range of Valves

Here you can download the brochure Valves Overview

Product Brochure The Range of Valves12 MB