Advies nodig voor zwembaden en pompen voor waterfiltratie?

De aanleg van een zwembad brengt naast een langetermijninvestering ook aanzienlijke werkingskosten met zich mee.

Wanneer men een dergelijke investering overweegt, moet voorzichtig en doordacht worden omgesprongen met de beschikbare middelen.

Dit document is opgesteld voor adviesbureaus, installateurs en meer in het algemeen besluitvormers en bevat technische informatie om hen te helpen kosten te besparen zonder in te boeten op de intrinsieke kwaliteit van geïnstalleerde uitrusting.

We hebben getracht dit document zo compleet en duidelijk mogelijk te maken. We konden echter niet aan alle punten evenveel aandacht besteden. Onze technische verkoopmedewerkers staan dan ook tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden en u waar gewenst meer informatie te verschaffen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Download hier uw gids: Adviesgids voor zwembaden en pompen voor waterfiltratie

New content item