PumpMeter. Meer transparantie voor uw pomp.

Draait uw pomp efficiënt en kostenbesparend? De innovatieve monitoringunit voor pompen PumpMeter registreert het actuele bedrijfspunt en meet alle belangrijke gegevens van de pomp. Bij besparingpotentieel brandt het lampje van het efficiëntie-icoon EFF.

PumpMeter van KSB laat zien of uw pomp optimaal werkt. 24 uur per dag meet de PumpMeter de zuig- en einddruk van uw pomp en berekend aan de hand van het verschildruk het bedrijfspunt. Door de directe montage in uw procesbesturingssysteem staan de gegevens ook centraal ter beschikking. Zo kunt u beslissen waar u wilt optimaliseren en kosten wilt besparen. 

De PumpMeter vervangt de manometer voor en achter de pomp, de druktransmitter voor besturing, de regeling en ook de extra controlevoorzieningen. Door de directe montage in uw procesbesturingssysteem staan de gegevens ook centraal ter beschikking. Zo kunt u beslissen waar u wilt optimaliseren en kosten wilt besparen.

Optimalisatie in een overzicht

Voor een optimaal overzicht van de pomptoestand toont het overzichtelijke Display van PumpMeter afwisselend gemeten en berekende waarden: na enkele bedrijfsuren laat het energie-efficiëntie-icoon (EFF) in het display zien dat er energiebesparingspotentieel aanwezig is:

PumpMeter

PumpMeter van KSB bewaakt de pompen van de Eta-serie uitgebreid en evalueert de bedrijfsgegevens continu. Het daaruit opgemaakte lastprofiel verwijst naar het energiebesparingspotentieel:

PumpMeter - resultaten lastprofiel

 Bij de verwarmingspomp Etaline® toont PumpMeter, of door toepassing van een toerenregeling energie kan worden bespaard:

Heizungsblockpumpe Etaline®

 Ook bij de inline tweelingpomp Etaline® Z maakt PumpMeter een kostenbesparend en efficiënt bedrijf mogelijk:

New content item

 

Met Pump Operation Check (POC) naar de beste oplossing voor een optimaal bedrijf

Als de PumpMeter optimaliseringspotentieel meldt, dan is het verstandig om een Pump Operation Check (POC) uit voeren. De energie-efficiëntie-experts van KSB gebruiken het van de pompenmonitoringunit gemeten lastprofiel als basis en geven concrete adviezen voor het vergroten van de efficiëntie en het verhogen van de beschikbaarheid van uw pompen. 


Extra informatie