Gegevensbescherming social plug-ins

KSB gebruikt zogenaamde social plug-ins (buttons) van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+.

Uit oogpunt van gegevensbescherming hebben wij de social media-buttons voorlopig gedeactiveerd.

Pas wanneer u, door het aanklikken van de button, aangeeft de plug-in te willen gebruiken en daartoe uw toestemming voor de communicatie met het sociale netwerk kenbaar hebt gemaakt, worden de buttons actief en een verbinding met het sociale netwerk tot stand gebracht. De activering geldt alleen voor dit bezoek. 

Een aanbeveling kan worden gedaan door een tweede op Facebook, Google+ en Twitter te klikken.

Facebook:

Onze website gebruikt een social media button (plug-ins) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 South California Avenue, CA 94304, Verenigde Staten, wordt gerund (in het vervolg ‘Facebook’). De plug-ins zijn te herkennen aan één van de Facebook-logo's (witte ‘f’ op blauwe ondergrond of een ‘duim omhoog’-teken). Uit oogpunt van gegevensbescherming hebben wij de bijbehorende buttons voorlopig gedeactiveerd. Pas wanneer u door het aanklikken van de plug-in aangeeft deze te willen gebruiken en uw toestemming geeft voor communicatie met Facebook, worden de buttons actief en brengen deze een verbinding met Facebook tot stand. Dan pas bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de dan verschijnende plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser verzonden en van daar in de webpagina opgenomen. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en verwijzen u daarom naar de door Facebook gepubliceerdeinformatie.

Door de plug-in te activeren ontvangt Facebook de informatie, dat u de desbetreffende pagina vanonze website hebt benaderd. Als u bij Facebook hebt ingelogd, kan Facebook het bezoek herkennen. Als u via de plug-in in Facebook benadert, bijvoorbeeld door op de ‘Like’-button te klikken, de pagina te delen of een commentaar te leveren, wordt de desbetreffende informatie door uw browser direct naar Facebook verzonden en daar opgeslagen.

Bent u geen lid van Facebook, dan kan -na het aanklikken van de Facebook-link- Facebook uw IP-adres verzamelen en opslaan. Als u Facebook-lid bent en niet wilt, dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en deze koppelt met uw Facebook gegevens, dan moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen.

Uitgebreidere informatie over soort, doel en omvang alsmede de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook is te vinden bij het Beleid inzake gegevensgebruik van Facebook.

GOOGLE +:

Wij gebruiken de button +1 van Google. Deze wordt aangeboden en gerund door Google Inc., 1600  Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (in het vervolg ‘Google’). 

Uit oogpunt van gegevensbescherming hebben we de bijbehorende buttons voorlopig gedeactiveerd. Pas wanneer u door aanklikken van de button aangeeft de plug-in te willen gebruiken en daartoe toestemming geeft voor communicatie met Google+, worden de buttons actief en brengen deze een verbinding met Google+ tot stand.

Pas dan bouwt uw browser een verbinding met de servers van Google op. De inhoud van de button wordt door Google direct naar uw browser verzonden en op onze webpagina aangegeven, zonder dat wij enige invloed op de inhoud van de buttons hebben.

Google kan uw bezoek aan de desbetreffende pagina's onder  bepaalde omstandigheden volgen en aan uw Google-account toewijzen als u bij Google geregistreerd bent of onlangs een pagina van Google hebt bezocht of andere pagina's, die eveneens in een Google plug-in zijn opgenomen. Als u de buttons aanklikt, wordt eveneens informatie van uw browser direct naar Google verzonden, zonder dat wij daar invloed op hebben. Uitgebreidere informatie over soort, doel en omvang alsmede de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Google kunt u ontlenen het Beleid inzake gegevensgebruik van Google+.

TWITTER:

Op onze webpagina's gebruiken wij ook zogenaamde  social plug-ins resp. sociale plug-ins (in het vervolg "plug-ins") van het sociale netwerk Twitter, dat door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten (in het vervolg ‘Twitter’) wordt gerund. De plug-ins zijn herkenbaar aan één van de Twitter-logo's (vogel-contour in uiteenlopende kleuren voor verschillende achtergronden).

Uit oogpunt van gegevensbescherming hebben we bijbehorende buttons voorlopig gedeactiveerd. Pas wanneer u door aanklikken aangeeft de plug-in te willen gebruiken en toestemming geeft voor communicatie met Twitter, worden de buttons actief en wordt de verbinding met Twitter tot stand gebracht. Pas dan bouwt uw browser een verbinding op met de servers van Twitter.

De inhoud van de buttons wordt door Twitter direct naar uw browser verzonden en daar in de webpagina opgenomen. De browser bouwt dan een directe verbinding met de servers van Twitter op. Wij hebben daardoor geen invloed op de omvang van de gegevens, die Twitter met behulp van deze plug-in verzamelt. Wij verwijzen u daarom naar de van Twitter verkrijgbare informatie, die u via de link http://twitter.com/about/resources op de webpagina van Twitter kunt inzien.

Door de plug-in krijgt Twitter informatie dat u de desbetreffende webpagina van onze website opgeroepen hebt. Bent u via de plug-in op dat tijdstip bij Twitter ingelogd dan herkent Twitter uw bezoek. Als u met de plug-ins in contact komt, bij voorbeeld via de ‘Tweet this’-button of door het geven van commentaar, dan wordt deze informatie van uw browser direct naar Twitter verzonden en daar opgeslagen. Als u Twitter-lid bent en niet wilt, dat Twitter via onze website gegevens over u verzamelt en bewaart dan moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Twitter uitloggen.

Indien u geen lid van Twitter bent of zich voor het bezoek aan onze website bij Twitter hebt uitgelogd, dan bestaat toch de mogelijkheid, dat Twitter (tenminste) uw IP-adres registreert brengt en opslaat.

Uitgebreide informatie over soort, doel en omvang alsmede de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Twitter is te vinden in het Beleid inzakegegevensgebruik van Twitter.

Extra informatie