Gegevensbescherming

Opslag van bezoekgegevens

Bij ieder bezoek van een gebruiker aan een pagina van de KSB website en bij het opvragen van gegevens worden data in een protocolbestand op onze server vastgelegd.
Ieder record van een aanvraag bestaat uit:

  • de website van waaruit u onze website oproept
  • de  naam van het bestandde datum en tijdstip van de aanvraag
  • de verzonden hoeveelheid gegevens
  • de toegangstatus (bestand verzenden, bestand niet gevonden, etc.)
  • het resultaat van de webbrowseraanvraag
  • het IP-adres van de aanvrager

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt. Het gegevens worden noch om commerciële noch om niet-commerciële redenen overgedragen aan derden.

Verzamelen van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens worden alleen dan verzameld wanneer de gebruiker deze vrijwillig ter beschikking stelt, onder meer bij registraties, door het invullen van formulieren of bij het bestellen van informatiemateriaal. KSB gebruikt deze gegevens om aanvragen te beantwoorden en om de gebruikers over aanbiedingen of mogelijkheden van het bedrijf te informeren. Doorgifte aan derden, voor commerciële dan wel niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.

U heeft het recht om op verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen over de van u opgeslagen persoonsgegevens. Voorts heeft u conform de wettelijke bepalingen het recht uw persoonsgegevens te verbeteren, te blokkeren of te verwijderen.

Beveiliging

KSB hanteert up-to-date technische beveiligingsmaatregelen om de ter beschikking gestelde gegevens te beveiligen tegen onbewuste of  bewuste manipulatie, verlies, verwijdering of toegang door onbevoegden. Bij onderzoek of verwerking van persoonsgebonden gegevens wordt de informatie versleuteld verzonden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die samen met de opgevraagde gegevens van internet naar uw computer worden verzonden. De gegevens worden daar opgeslagen en kunnen later worden opgeroepen.

Wij maken bij sommige onderdelen gebruik van cookies. Ook op de gekoppelde websites kunnen mogelijk cookies worden ingezet, zonder dat u daarop wordt gewezen. Met name bij aanmeldingen zijn zogenaamde sessie-cookies nodig die wij uit oogpunt van gebruiksvriendelijkheid gebruiken.

Daarnaast wordt in een ander cookie de u toegestuurde login-informatie (gebruikersnaam, gebruikersrechten en de geldigheid van de sessie) opgeslagen voor toegangsdoeleinden. U kunt dat vergelijken met aanmeldinformatie. In plaats van u iedere keer weer de aanmeldinformatie te laten invoeren, wordt het cookie, indien voorhanden, door de server opgevraagd en als ’identiteitsbewijs’ geaccepteerd.

Validatie

De validatie van cookies is uitsluitend beperkt tot uw bezoek aan ons portaal. Ze worden bij het sluiten van uw browser conform uw persoonlijke instellingen automatisch gewist. Er wordt geen koppeling gemaakt met persoonsgebonden gegevens.

De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt het opslaan van cookies altijd deactiveren of uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer er cookies worden geplaatst.

Links naar andere websites

Het online-aanbod bevat links naar andere websites. Wij hebben geen invloed op het gegevensbeschermingsbeleid van de aanbieders van deze websites.

KSB is als aanbieder verantwoordelijk voor de eigen inhoud. Tot deze eigen inhoud behoren onder meer links naar websites van andere aanbieders. Voor de inhoud die via deze links beschikbaar wordt gesteld, draagt KSB geen enkele verantwoordelijkheid en rekent deze ook niet tot haar eigen inhoud. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud, evenals voor schade die ontstaat door het gebruiken dan wel het niet-gebruiken van de informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen, aansprakelijk. Voor andere opmerkingen is de redactie alleen aansprakelijk wanneer ze van deze of van een eventuele onwettige of strafbare inhoud op de hoogte is en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan tegen te gaan.

Extra informatie