Disclaimer

Deze website wordt beheerd door KSB. De rechten op of van deze website behoren toe aan KSB. Er wordt fotomateriaal van iStockphoto.com gebruikt.

Alle informatie, inhoud en functionaliteit van deze website wordt uitsluitend  „zoals beschikbaar“ en daarmee zonder enige vorm van garantie ter beschikking gesteld.

Toegang tot en gebruik van deze website vindt op eigen risico van de gebruiker plaats. KSB is op voorhand niet verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt wordt door toegang tot en/of gebruik van deze website; in ieder geval is KSB niet verantwoordelijk voor indirecte, directe, toevallige of gevolgschade.

Voor zover er koppelingen (links) zijn naar andere websites, draagt KSB geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en/of toegang tot deze site. Toegang tot en gebruik van gelinkte sites vinden plaats voor eigen risico van de gebruikers.

De toegang en het gebruik van deze website zijn uitsluitend onderworpen aan het Duits recht.

Extra informatie