Content

Claim
Menu

Provozní režim podle potřeby

Vhodná regulační koncepce přesně podle požadavku

Pro Vaše čerpadlo zajistíme nejen vysokou účinnost, ale postaráme se i o optimální energetickou účinnost po celou dobu životnosti vašeho zařízení. Nedimenzujeme na maximum, ale pro každou situaci zatížení nastavíme individuální optimum pomocí vhodné regulace. Výsledkem jsou úspory energie až 70 procent.

Marjan Silovic, Vývoj mezinárodního obchodu, oddělní automatizace
Více k PumpDrive

Regulace otáček s PumpDrive

Maximální účinnost díky regulaci otáček s PumpDrive 

U čerpadel s regulací otáček přizpůsobuje PumpDrive otáčky motoru a tím i průtok a dopravní výšky čerpadel skutečné potřebě. Je možno dosáhnout energetických úspor až 60 procent. Regulace čerpadel zajišťuje energeticky účinný i šetrný provoz a zvyšuje tak životnost Vašeho zařízení. U čerpadel s výkonem až 600 kilowatt se je možnmé navíc použít i  Hyamaster.

Více o regulaci otáček s PumpDrive

Vysoce efektivní provoz čerpadla s úsporou energie až o 60 procent

Vysoce efektivní provoz čerpadla s úsporou energie až o 60 procent

Univerzální, flexibilní a energeticky úsporný: systém řízení čerpadel HyaMatic od KSB ušetří až 60 procent energie - v neposlední řadě díky své kompenzaci dynamického tlaku na žádané hodnoty, funkcí pro regulaci tlaku, která kompenzuje průtoku v závislosti na třecí ztráty v potrubí. HyaMatic může být také optimálně kombinován s SuPremE® IE4 od KSB - vysoce účinný motor s velkým potenciálem úspor. Další výhodou je vícechod čerpadel: paralelně může být provozováno až šest čerpadel různých velikostí.

HyaMatic od KSB - kontrolní systém čerpadel
To the BOA-Systronic® page

BOA-Systronic®

Úspora energie a nákladů s BOA-Systronic®

Díky průběžnému vyhodnocování monitorovacího systému lze využívat potenciály úspor energie, skryté v topných a chladicích okruzích. K tomuto účelu  vyvinula společnost KSB řídicí systém BOA-Systronic®, který reguluje přensos elektrické energie a optimalizuje hydrauliku v okruzích pro vytápění, větrání a klimatizaci. 

To umožňuje  snížení provozních nákladů a úsporu energie ve výši až 70 procent.

Více o BOA-Systronic®