Content

Claim
Menu

Vysoce účinná čerpadla a armatury

Optimální kontury proudění pro transport kapalin bez tření

Účinné čerpadlo musí pracovat ve skutečném pracovním bodu s maximální účinností – to je Vaše nejdůležitější výkonové kritérium, které garantujeme konsekventním přizpůsobováním hydrauliky.

Dr Jochen Fritz, Head of Research – Hydraulics and Structural Mechanics
Čerpadla pro vodní hospodářství ve standardním provecení

Vysoce účinná čerpadla v standardním provedení pro vodní hospodářství

Efektivní doprava médií v nejrůznějších oblastech použití

Normovaná čerpadla od KSB již dnes splňují požadavky směrnice ErP na rok 2015 a jsou ve své době již daleko vpředu. Podle konstrukčních řad nabízí KSB různá provedení vodních čerpadel, aby bylo možno nabídnout správné řešení pro každý požadavek. Normovaná čerpadla přitom dosahují nejlepší účinnosti a optimálně využívají potenciál úspor zařízení.

Více o čerpadlech ve standardním provedení

Vysoce účinná oběhová čerpadla pro vytápění

Stanovení a využití potenciálu úspor – s oběhovými čerpadly pro vytápění od KSB.

Vysoce účinná oběhová čerpadla pro vytápění umožňují provoz podle potřeby v oblasti topení, větrání a klimatizování. Díky jednoduché obsluze a permanentní kontrole provozního stavu jsou oběhová čerpadla pro vytápění od KSB obzvláště bezpečná a uživatelsky příjemná. Vaše optimalizovaná hydraulika s integrovanou regulací otáček plně využívá potenciál úspor zařízení.

Více o oběhových čerpadlech pro vytápění

Illustration of circulator pumps

Další čerpadla

Omega®

Horizontálně nebo vertikálně instalované, jednostupňové, podélně dělené čerpadlo se spirálním tělesem, se dvěma dvoukanálovými radiálními oběžným i koly zaručuje kromě energetické účinnosti také vysokou provozní spolehlivost a nízké náklady na údržbu. Používá se k čerpání surové, čisté a teplé vody a také mořské vody v úpravnách vody a vodárnách. Dalšími oblastmi použití jsou čerpací stanice pro zavodňování a odvodňování, elektrárny, hasicí systémy a rovněž lodní technika a petrochemie.

Více o čerpadlech Omega®

Čerpadlo Omega

Další čerpadla

MegaCPK PumpDrive

Díky optimalizovaným hydraulickým vlastnostem dosahuje MegaCPK PumpDrive nejlepší účinnost. Chemické čerpadlo v normalizovaném provedení přesvědčuje technicky svoji vysokou výkonovou hustotou a při použití PumpDrive dociluje až 60 procent úspory energie. Mimo to PumpMeter ukazuje uživatel, jak efektivně čerpadlo pracuje. Tak lze při stejných čerpacích údajích a provozních podmínkách volit menší velikosti čerpadel ve srovnání s běžnými čerpadly.

Více o MegaCPK PumpDrive

MegaCPK s PumpDrive

Další čerpadla

Multitec PumpDrive

Multitec je jedním z nejvšestrannějších čerpadel v celé paletě výrobků KSB. Velký výběr materiálů a provedení se stará o optimální přizpůsobení čerpanému médiu a danému zařízení. Díky své hydraulice s optimalizovanou účinností pečuje vysokotlaké čerpadlo o nízké provozní náklady. Vysokotlaké čerpadlo Multitec je k dostání v článkovém provedení s regulací otáček, která zajišťuje energeticky účinný způsob provozu čerpadla.

Více o Multitec PumpDrive

Multitec s PumpDrive
Trimmed impeller

Přizpůsobení oběžného kola

Úspora energie až deset procent díky přizpůsobení oběžného kola

Přizpůsobení oběžného kola je efektivní možnost úspor energie. Přitom se vnější průměr oběžného kola zmenší tak dalece, aby čerpací výkon odpovídal potřebám zákazníka. Tímto způsobem se při malém poklesu účinnosti významně sníží spotřeba energie čerpadla. U KSB je přizpůsobení oběžného kola standard a nezpůsobuje tudíž žádné vícenáklady nebo dodatečné náklady.

Více o přizpůsobení oběžného kola

Motýlové klapky a armatury

Energetická účinnost díky optimálním hodnotám průtoku

Klapky od KSB s nízkými hodnotami Zeta mohou významně zvýšit účinnost celého zařízení. Energeticky optimalizované klapky zaujímají průtočnou geometrii, příznivou pro proudění, a svými nízkými hodnotami Zeta zajišťují značné snížení tlakových ztrát. Tak pracuje Vaše zařízení podstatně účinněji a snižuje se spotřeba energie až o 50 procent.

Více o energeticky optimalizovaných motýlových klapkách a armaturách

Illustration of an ISORIA butterfly valve
Illustration of a BOA®-H globe valve

Snadné izolování ventilů BOA®-H

Absolutní provozní spolehlivost a energetická účinnost

Ventily BOA®H se ideálně hodí pro trvalé používání a dosahují při dobré škrticí funkci vynikající hodnoty průtoku. S optimálním a snadným zaizolováním ventilů BOA®H nabízí KSB také energeticky optimalizované armatury, které vysokou měrou přispívají k energetické účinnosti zařízení. Ventily se velmi snadno obsluhují a šetří až 50 procent energie oproti ventilům s horním dílem se třmenem.

Více o energeticky optimalizovaných ventilech

Picture of a paragraph symbol and a law book

Nařízení ErP

Již dnes jsou splněny požadavky budoucnosti: čerpadla od KSB

Již dnes splňují naše normovaná a oběhová čerpadla pro vytápění požadavky nařízení ErP (Energy-related-Products) na rok 2015. Nařízení ErP stanovují, jaké minimální požadavky výrobků na energetickou účinnost musí být splněny. Pozoruhodný výkon: Motor KSB SuPremE® s dlouhou životností a stálostí splňuje již dnes cíle ErP na rok 2017!

Více informací o ErP rařízeních