Content

Claim
Menu

Fotogalerie

PumpMeter od kSB jasně ukazuje, zda vaše čerpadlo pracuje optimálně.

Měří sání a výtlak čerpadla po celý den a stanoví provozní bod čerpadla na základě diferenčního tlaku.Přímé připojení k systému řízení vám umožňí mít centrální přístup ke všem důležitým údajům. Můžete se rozhodnout, kde byste chtěli použít optimalizaci.

PumpMeter od KSB

PumpMeter Gealery3

Pro optimální sledování je snadno čitelný displej na PumpMeter alternativou mezi naměřenými a vypočítanými hodnotami. Ikona energetické účinnosti (EFF) se zobrazí, jsou-li zjištěny potenciální úspory energie.

Etanorm s PumpMeter od KSB

PumpMeter Galerie2

Nejprodávanější standardní čerpadlo Etanorm s PumpMeter je oblíbné díky své nízké spotřebě energie a provozní spolehlivosti.

Etaline Z s PumpMeter od KSB

PumpMeter Galery4

PumpMeter od KSB umožňuje hospodárný a efektivní provoz zdvojeného in-line čerpadla Etaline Z.

Etaline® PumpDrive s PumpMeter od KSB

PumpMeter Galery1

PumpMeter od KSB monitoruje úsporu  energie při provozu monoblokového čerpadla Etaline® .