Content

Claim
Menu

Miele & Cie. KG

Úspora 40 % energie!

V roce 2011 uvedla společnost Miele  ve svém mateřském závodě v Güterslohu  do provozu nové chladírenské zařízení a vybavila je vysoce účinnými čerpadly od KSB s regulací otáček PumpDrive a diagnostikou PumpMeter.

Náš úkol: 

Šetrné zacházení se zdroji je důležitou součástí podnikové filozofie firmy Miele & Cie. KG. Naším úkolem bylo významně snížit energii potřebnou pro chlazení. K tomu jsme použili čerpadla Etanorm od KSB s pohony SuPremE®  od KSB, které již dnes splňují budoucí předpisy EU podle IE4. Všechna čerpadla jsou vybavena diagnostikou PumpMeter, který automaticky identifikuje potenciály úspor.

Naše řešení: 

Pomocí čerpací technologie od KSB, optimalizované pomocí FluidFuture®, vynakládá Miele & Cie. KG zhruba o 40 procent energie méně pro stejnou potřebu chlazení. Zlepšená účinnost systému redukuje mimo jiné emise CO² o 400 tun ručně  a přispívá tak významně k ochraně klimatu.

Bernhard Neumann, Miele & Cie. KG
Walter Hetzel, ProMinent Dosiertechni GmbH

ProMinent Dosiertechnik GmbH

Úspora až 60 % energie

Společnost  ProMinent vyrábí komponenty a systémy pro dávkování kapalin a je partnerem pro řešení při úpravě vody.

Náš úkol: 

Do programu výrobků ProMinent patří procesní dávkovací čerpadla, která jsou dodávána teprve tehdy, když prošla náročným zkušebním postupem. Společnost  investovala do nové zkušebny čerpadel na úpravu vody. Naším úkolem bylo vyvinout řešení pro účinný a bezporuchový provoz.

Naše řešení: 

S FluidFuture® se významně zvýšila celková účinnost zařízení. V nové zkušebně zajišťují čerpadla Movitec od KSB s regulací otáček PumpDrive a s monitorovacím systémem PumpMeter konstantní tlak a poskytují potřebné množství vody. Regulace otáček PumpDrive přizpůsobuje otáčky motoru a tím i průtok a dopravní výšku okamžité potřebě. Optimální výsledek: úspora energie až 60 procent. Čerpadla jsou permanentně monitorována diagnostikou PumpMeter a zařízení běží od svého uvedení do provozu bez poruch.

Solvay Fluor GmbH

Spotřeba elektrické energie snížena o 25 procent

Chemický podnik Solvay Fluor GmbH s mezinárodní působností zmodernizoval ve svém sídle v Bad Wimpfenu chladicí věž pro výrobu fluorovodíku – s cílem co nejvíce zvýšit energetickou účinností.

Náš úkol:
Aby bylo možno v závodě detailně identifikovat možnosti úspor a prezentovat konkrétní návrhy řešení, provedli jsme rozsáhlé analýzy pomocí našeho systému SES (System Efficiency Service). Prostřednictvím zařízení pro registraci dat byl přitom srovnán aktuální stav zatížení čerpadel chladicí vody s projektovaným stavem. Výsledek: stará čerpadla byla značně předimenzována a spotřebovávala zbytečně mnoho energie. Naši inženýři v KSB provedli srovnání mezi více provedeními vertikálních čerpadel se spirálním tělesem a vybrali  tak optimální čerpadla pro náš závod.

Náš výsledek:
Od nasazení vysoce moderních čerpadel, přesně přizpůsobených pro zařízení, klesla spotřeba proudu o čtvrtinu a závod mohl dosahovat úspory kolem 20.700 Euro za rok – a to bez větších přestaveb závodu. Další kladné body: nové čerpací agregáty pracují tišeji a omezují tak emise hluku v závodě.

Klaus-Dieter Schwab, Solvay Fluor GmbH
Heidelberger Druckmaschinen AG_thumbnail

Heidelberger Druckmaschinen AG

Budoucí úspora energie až 78 procent 

Firma Druckmaschinen AG v Heidelbergeru. Podnik vyrábí  hřídele, válce, profilové díly a prefabrikované sestavy. KSB optimalizovala celý systém.

Náš úkol:

V okruhu mazacích prostředků brusek byla používána čtyři neregulovaná čerpadla, která spotřebovávala mnoho proudu a způsobovala tak vysoké náklady. Podnik nechal zmodernizovat všechny relevantní komponenty zařízení a jeho řízení a také zvýšil průtok čerpadel. Nyní dané požadavky zvládá jen jedno samostatné čerpadlo  Při vyšším zatížení se připojí další čerpadlo. Nově instalovaná čerpadla jsou vybavena diagnostikou PumpDrive a vysoce účinnými pohony SuPremeE® od KSB. Zejména při částečném zatížení lze uspořit velmi mnoho energie.

Náše řešení:

Čerpadla řady Etanorm jsou optimálně přizpůsobena skutečné potřebě. Modernizací zařízení pomocí FluidFuture® bylo dosaženo až 90 % úspory energie.