Content

Claim
Menu

Co se rozumí pod pojmem ErP?

Vyšší spotřeba energie, vysoký potenciál úspor

ErP je zkratka pro „Energy-related Products“ (výrobky spojené se spotřebou energie). Směrnice ErP řídí používání výrobků s vysokou spotřebou energie – ale také s vysokým potenciálem úspor.

Směrnice ErP byla zavedena proto, aby se mohla legislativně kontrolovat nízká spotřeba energie řídicích systémů a zařízení. Směrnice stanovuje, jaké minimální požadavky musí splňovat výrobky v oblasti energetické účinnosti.

Směrnice ErP stanovuje snížení spotřeby energiepro rok 2020
ErP 2020: méně skleníkových plynů, více obnovitelných zdrojů energie, nižší spotřeba energie.

Co vyžaduje směrnice ErP?

Zvyšování energetické účinnosti do roku 2020

 

Do roku 2020 budou požadavky na účinnost výrobků spotřebovávajících energii postupně zpřísňovány dokud nebudou dosaženy cíle 20/20/20.

To znamená:

  • o 20 procent nižší emise plynů způsobujících skleníkový efekt
  • o 20 procent větší využití obnovitelných energií
  • o 20 procent nižší spotřeba energie

Od roku 2013 smějí být uváděny do oběhu jen takové výrobky, které splňují směrnice ErP. K tomu patří::

  • Oběhová čerpadla pro vytápění
  • Elektromotory normovaných čerpadel pro vodní hospodářství
  • (Nařízení nabylo účinnosti od roku 2011)
Mnoho výrobků KSBjiž dnes spňuje předpisy ErP pro rok 2015 a 2017.

Proč KSB předběhla dobu?

Vysoce účinné výrobky - splňující požadavky směrnice ErP 2015

KSB již splňuje přísné požadavky stanovené směrnicí ErP. Standardní čerpadla pro vodní hospodářství a oběhová čerpadla KSB již splňují ErP předpisy pro rok 2015. KSB SuPremE ® - nejúčinnější nemagnetický pohon na světě - přesahuje dokonce i ErP předpisy stanovené pr rok 2017.

Jak se vzájemně doplňují směrnice ErP a FluidFuture®?

Odhalení potenciálu úspor

Směrnice ErP významně přispívá k úsporám energie na úrovni komponent. Nejvyšším cílem je však optimalizace celkové účinnosti Vašeho zařízení. Pomocí energetické koncepce FluidFuture® od KSB analyzuje a optimalizuje celý hydraulický systém a plně využívá jeho potenciál úspor. Tak ušetříte zcela konkrétní náklady.

Předpisy ErP hrají důležitou roli při úspoře energie.

Glosář

IE kódy

Hodnota „International Efficiency“ – IE,  (mezinárodní účinnost) udává třídu účinnosti motorů. Čím vyšší je hodnota za IE, tím vyšší je účinnost. Rozlišování sahá od IE1 (standardní účinnost) až po IE4 (Super-Premium-účinnost).

MEI

Index minimální účinnosti (MEI) je malé bezrozměrové číslo pro normovaná čerpadla. MEI udává, kolik čerpadel má horší účinnost: Hodnota MEI 0,4 znamená, že čtyřicet procent čerpadel na trhu má horší účinnost. Čím vyšší je hodnota MEI, tím lepší je účinnost čerpadla.

EEI 

Index energetické účinnosti (EEI) platí pro oběhová čerpadla pro vytápění a udává, o kolik procent leží skutečný příkon čerpadla pod určeným referenčním výkonem. Hodnota EEI 0,27 znamená, že oběhové čerpadlo pro vytápění potřebuje jen 27 procent příkonu, který je stanoven jako mezní hodnota. Nízká hodnota EEI ukazuje , že čerpadlo má nízkou spotřebu energie.


SuPremeE Art_thumbnail

SuPremeE®

 Motory SuPremE® od KSB mohou upořit až 70 procent nákladů na energii. Tyto motory splňují jž dnes pořadavky na  ErP stanovené pro rok 2017.

Více o SuPremE® od KSB

Více informací