Content

Claim
Menu

Vynakládáme veškerou naši energii k tomu, abyste ušetřili Vaši energii.

Koncepce energetické účinnosti FluidFuture® od KSB prozkoumá celý hydraulický systém a ukáže Vám všechny možnosti, jak optimalizovat Vaše procesy a systémy. FluidFuture® Vám nabízí pět modulů, s nimiž můžete snižovat náklady na energii Vašeho hydraulického systému – a to po celý cyklus životnosti zařízení.

6Module large
FluidFuture od KSB: Vize
Pictogram of an analysis with FluidFuture®

Analýza systému

Identifikace budoucího potenciálu úspor


Pro stálý provoz musí být analýza celého systému vždy v ohnisku pozornosti. Aby pomocí komplexní analýzy zařízení bylo možno vykazovat potenciály úspor, vyžaduje to dlouholeté zkušenosti a kompetence. Pro tyto úkoly jsou Vám k dispozici naši kvalifikovaní obchodní zástupcici s efektivními servisními službami KSB, jako jsou SES Service Efficiency Services ® nebo PumpMeter.

Více informací o analýze s FluidFuture®

FluidFuture od KSB: Účinnost

Dimenzování

Dlouhodobá úspora nákladů s KSB EasySelect®

Náš cíl: optimální technická řešení, se kterými můžete dlouhodobě šetřit náklady. K tomu Vám poskytneme profesionální nástroje, jako je náš osvědčený výběrový program KSB EasySelect® pro čerpadla a armatury. Program nabízí mnoho řešení, která budou moci být optimálně přizpůsobena Vašim kritériím, specifickým pro daný projekt. Spolupráce na základě vzájemné důvěry a partnerství je přitom pro nás samozřejmá.

Více o dimenzování s FluidFuture®

Piktogramy dimenzování s FluidFuture®
FluidFuture od KSB: Preciznost
Piktogramy čerpadel a armatur s FluidFuture®

Vysoce účinná čerpadla a armatury

Odpovídající přizpůsobení, maximální účinnost

Nejdůležitějším výkonovým kritériem čerpadla je jeho maximální účinnost, kterou lze dosáhnout ve Vašem skutečném pracovním bodu. KSB  přizpůsobuje hydrauliku individuálním potřebám Vašeho čerpacího zařízení. To umožňuje vysokou efektivitu Vaše zařízení a významnou úsporu energie. Již dnes splňují naše čerpadla nařízení ErP na rok 2015.

Více o čerpadlech a armaturách s FluidFuture® od KSB

FluidFuture® od KSB: Pohony

Vysoce účinné pohony

Již dnes splňují zítřejší požadavky

S našimi vysoce účinnými motory provozujete čerpací systémy s vysokou účinností – a to spolehlivě po velmi dlouhou dobu. Již dnes splňují naše motory KSB SuPremE® požadavky na účinnost, které jsou závazné od roku 2017. Můžete tak uspořit až 70 % nákladů na energii a učinit důležitý přínos k energetické účinnosti.

Více o pohonech s FluidFuture®

Piktogramy pohonů s FluidFuture®
FluidFuture® od KSB: Flexibilita
Pictogram of demand-driven operation with FluidFuture®

Dimenzování

Dlouhodobá úspora nákladů s KSB EasySelect®

Náš cíl: optimální technická řešení, se kterými můžete dlouhodobě šetřit náklady. K tomu Vám poskytneme profesionální nástroje, jako je náš osvědčený výběrový program KSB EasySelect® pro čerpadla a armatury. Program nabízí mnoho řešení, která budou moci být optimálně přizpůsobena Vašim kritériím, specifickým pro daný projekt. Spolupráce na základě vzájemné důvěry a partnerství je přitom pro nás samozřejmá.

Více informací o dimenzování s FluidFuture®

Kelviplast GmbH & Co. KG,

Manfred Knirr, Linsengericht, Německo

Kelvizient-Temperiergeräte a KSB: úspěšný svazek pro energetickou účinnost.

Kelviplast_thumbnail

Miele & Cie. KG,

Bernhard Neumann, Gütersloh, Německo

Co nás spojuje s  KSB? V otázkách energetické účinnosti jsme na vrcholu.

Miele & Cie. KG_thumbnail

ProMinent Dosiertechnik GmbH,

Walter Hetzel, Heidelberg, Německo

PumpDrive zajišťuje energetickou účinnost, PumpMeter transparentnost a bezpečnost zařízení.

ProMinent Dosiertechnik GmbH_thumbnail

Salzgitter Flachstahl GmbH,

Frank Adam, Salzgitter, Německo

KSB je součástí našeho programu týkajícího se úspory energie. Uspoříme až 53% dálkového zásobování teplem.

Salzgitter Flachstahl GmbH_thumbnail

Solvay Fluor GmbH,

Klaus-Dieter Schwab, Bad Wimpfen, Německo

S FluidFuture se uspoří 25% energie – to znamená ročně o 20 700 Euro méně

Klaus-Dieter Schwab, Solvay Fluor GmbH

Heidelberger Druckmaschinen AG,

Uwe Ricker, Brandenburg, Německo

Maximální energetická účinnost: 90% úspor energie u čerpadel chlazení.

.

Heidelberger Druckmaschinen_thumbnail
Picture of a paragraph symbol and a law book

Nařízení ErP

Již dnes jsou splněny požadavky budoucnosti: čerpadla od KSB

Již dnes splňují naše normovaná a oběhová čerpadla pro vytápění požadavky nařízení ErP (Energy-related-Products) na rok 2015. Nařízení ErP stanovují, jaké minimální požadavky výrobků na energetickou účinnost musí být splněny. Pozoruhodný výkon: Motor KSB SuPremE® s dlouhou životností a stálostí splňuje již dnes cíle ErP na rok 2017!

Více informací o ErP rařízeních