Ennakoiva kunnossapito Kalle-Albert-teollisuuskylässä

Wiesbadenissa sijaitseva Kalle-Albert-teollisuuskylä on 75 erilaisen yrityksen kotipaikka. Yritykset työllistävät yhteensä noin 6 000 työntekijää. Monen tuotantolaitoksen tekninen edellytys on luotettava paineilman syöttö, sillä sitä käytetään suurten tuotantolaitteistojen mekaaniseen ohjaukseen. Paineilmansyötön katkeamisella on vakavia seurauksia – niinpä onkin tärkeää tunnistaa tilatietojen muutokset ja häiriöt jo ennen niiden ilmenemistä.

Projekti: jäähdytysjärjestelmän luotettava valvonta

Teollisuuskylää pyörittävän InfraServ Wiesbadenin (ISW) tytäryhtiö ISW-Technik hyödyntää teollisuus 4.0 -ajattelun mukaisia innovatiivisia tekniikoita koneiden ja laitteistojen digitaalisessa tilanvalvonnassa (Condition Monitoring) ja käyttää tämän menettelyn pohjalta kehitettyjä älykkäitä huolto- ja kunnossapitoprosesseja (Smart Maintenance). Ennakoivasta kunnossapidosta (Predictive Maintenance) on jo nyt nähtävissä ensimmäisiä hyötyjä, joista on apua myös tulevaisuudessa. Digitaalisia tekniikoita käyttämällä vuoden 2019 lopussa pystyttiin varmistamaan teollisuuskylän toiminnan kannalta olennainen paineilman tuotanto ja estämään tämän kannalta tärkeän pumpun toimintakatkos.

Asiakas: InfraServ Wiesbaden

InfraServ Wiesbaden (ISW) on vastannut vuodesta 1997 alkaen 96 hehtaarin kokoisen Kalle-Albert-teollisuuskylän infrastruktuurista ja tuottaa kylän yrityksille muun muassa energiaa. Yrityksessä on noin 900 työntekijää. Tytäryhtiö ISW-Technik on vakiinnuttanut asemansa Reinin–Mainin alueen infrastruktuuriyritysten ja keskisuurten yritysten keskuudessa innovatiivisena palveluntarjoajana muun muassa koneiden ja laitteistojen huollossa ja kunnossapidossa.

Logo der InfraServ Wiesbaden

Haaste: täydellisen vikaturvallisuuden varmistaminen

ISW tuottaa teollisuuskylälle paineilmaa vuorokaudessa noin 22 tuhatta kuutiometriä paineilmaa tunnissa 5 baarin ylipaineella, mikä tarkoittaa vuositasolla yhteensä noin 200 miljoonaa kuutiometriä. Jotta elintärkeän paineilmajärjestelmän toiminta olisi jatkuvasti luotettavaa ja jotta käyttölämpötilaa saadaan jäähdytettyä tasaisesti, ISW tukeutuu kahteen KSB-komponenttiin: Etanorm-pumppuihin ja luotettavaan KSB Guard -valvontayksikköön.

ISW:llä oli positiivisia kokemuksia KSB:n tuotteista jo aiemmista projekteistaan, mutta yrityksessä jännitettiin silti, miten uusi järjestelmä suoriutuu tästä haasteesta. KSB Guardin avulla kaikki pumppujen tilatiedot, kuten lämpötila, värähtelyt ja kuormitustila, ovat sekä ISW:n projektijohdon että KSB:n teknikoiden nähtävillä kellon ympäri KSB Guard -verkkoportaalissa.

KSB Guard Sensoreinheit auf Pumpe montiert

KSB Guard KSB:n pumpussa

Ratkaisu: KSB Guard tunnistaa varhaiset laakerivauriot

Lokakuussa 2019 valvontayksikkö ilmoitti yhden pumpun normaalista poikkeavasta toiminnasta. KSB Guard oli havainnut liian suuria värähtelyjä ja antanut siitä varoituksen, minkä jälkeen InfraServ Wiesbaden sai asiasta automaattisen sähköposti-ilmoituksen. KSB Guardin ansiosta ISW-Technik pystyi tunnistamaan edessä olleen laakerivaurion ajoissa. Laakerivaurio on seuraus normaalista kulumisesta, minkä vuoksi laakeri on vaihdettava vaihtelevin välein pumpun kuormituksen mukaisesti.

ISW-Technik pystyi huollattamaan pumpun omassa korjaamossaan ennen kuin tilanne muuttui kriittiseksi. Näin pystyttiin välttämään laitteiston yhtäkkinen toimintakatkos, suunnittelemattomat seisokkiajat sekä laajalle vaikuttavat käyttövauriot. Jos pumppu olisi lakannut yllättäen toimimasta, varapumppu olisi toki ylläpitänyt häiriötöntä paineilmantuotantoa, mutta tarkoin kohdennetuista ja ennakoivista kunnossapitotoimista on kuitenkin aina huomattavia etuja. 

KSB-tekniikan käyttö parantaa teollisuuskylän turvallisuutta ja energian saatavuutta. Lisäksi hyvät käyttökokemukset KSB Guardista ovat saaneet ISW-Technikin asennuttamaan KSB Guardin myös muille teollisuuskylässä toimiville asiakasyrityksille.

Der von KSB Guard registrierte Schwingungsverlauf mit Abweichung zum Normalbetrieb

KSB Guardin rekisteröimät värähtelyt ja niiden poikkeamat normaaliin käyttöön verrattuna

Luvut I Tiedot I Faktat

Laitteisto: paineilmansyötön jäähdytysjärjestelmä Kalle-Albert-teollisuuskylässä

Loppuasiakas: InfraServ Wiesbaden

Projektin tiedot

  • 2x Etanorm 200-150-400
  • 2x KSB Guard
  • 1x KSB Guard Gateway