Controlmatic E

Controlmatic E

Brytarautomat för tryckberoende aktivering, flödesberoende avstängning och övervakning av en pump
See all documents and downloads

Main Applications

 • Vattenförsörjningsanläggningar

Benefits

 • Enkel elanslutning med jordad kontakt
 • Automatisk till- och frånkoppling av pumpen genom samtidig övervakning av tryck och volymflöde
 • Många användningsområden tack vare fri inställning av inkopplingstrycket (1,5 - 2,6 bar)

Certificates

 • C72A_5076192267-1_1
  Godkännande för dricksvatten, Frankrike
  Frankrike

Your KSB contact: We're here to support you

Do you need any assistance finding the right material number?
We’ll soon provide a list so you can directly place your purchase order.
Meanwhile please contact our support:

Tel: +41 43 210 99 33


Your KSB contact : We’re here to support you

Documents

TitleFormatSizeLast change
TitleFormatSizeLast change
icon download-pdfControlmatic Epdf1.965/24/2019
icon download-pdfControlmatic E.2pdf1.585/24/2019
TitleFormatSizeLast change
icon download-pdfControlmatic Epdf0.285/24/2019
icon download-pdfControlmatic E.2pdf0.775/24/2019
TitleFormatSizeLast change

Technical Data

 • Automationsprincipstyra
 • Nätfrekvens50 Hz
 • Nätspänning230 V