Content

Claim
Menu

Industry 4.0: KSB zahajuje výrobu budoucnosti

Systémy se stávají provozně flexibilnějšími, účinnějšími a spolehlivějšími a to díky inteligentnímu využívání informačních technologií. Přitom v oblasti čerpací technologie KSB již dnes rozvíjí směrující řešení.

V důsledku mechanické, elektrické a elektronické transformace průmyslu se Industry 4.0 označuje jako čtvrtá průmyslová revoluce: komplexní propojení výroby na „Internet of Things and Services“.

To zahrnuje integrování informačních technologií do celého systému. Výsledkem je kyberneticko-fyzikální systém, který kombinuje komponenty softwaru s mechanickými a elektronickými součástmi.

Cílem Industry 4.0 je maximalizovat účinnost a spolehlivost výroby, která je současně šetrná ke zdrojům. Také nastavení výroby na poslední chvíli a individuální požadavky zákazníka jsou implementovány rentabilně – až do velikosti série 1.

Aby se toho dosáhlo, poskytuje systém přesné informace o aktuálním stavu. Na základě těchto údajů mohou jednotlivé komponenty optimalizovat svůj provoz autonomně na decentralizované úrovni. Tyto rozmanité možnosti Industry 4.0 jsou pro KSB ústředním a velmi důležitým tématem budoucnosti.

Brožura ke stažení

The interconnected pump as a driver for innovation_thumbnail

Propojené čerpadlo jako hnací síla inovace

Chytrý agregát od KSB svými inovačními funkcemi hraje důležitou roli v úspěchu Industry 4.0. Cennými informacemi a samostatnými funkcemi pomáhá tato čerpací technologie zajistit růst produktivity a individualizaci výrobků.

Tři faktory tvoří základ ekonomického úspěchu systému v Industry 4.0:

 • Vyšší účinnost zdrojů a optimalizované využívání materiálů
 • Vyšší disponibilita a provozní spolehlivost díky perfektnímu managementu zařízení
 • Větší flexibilita díky krátkodobé rekonfigurovatelnosti

Fluidní technologie budoucnosti: chytré čerpací agregáty od KSB

Čerpací agregáty od KSB vybavené systémem regulace otáček PumpDrive a monitorovací jednotkou PumpMeter mohou být snadno propojeny s dalšími komponentami a mohou tak vytvářet sítě. To jim umožňuje podávat cenné informace a automaticky optimalizovat jejich provozní režim při vyšší účinnosti a maximální provozní spolehlivosti.

The_fluid_technology_of_the_future-smart_pump_sets_from_KSB_thumbnail
Valuable information beats data collection alone_thumbnail

Cenné informace místo pouhého sběru dat

Chytrý čerpací agregát umí více, než jen shromažďovat data. Provádí také analýzy a poskytuje strukturované informace, které mohou být použity k optimalizaci energetické účinnosti, údržbových opatření a disponibility systému.

Inovační PumpMeter a PumpDrive od KSB umožňují kdykoliv přístup k identitě, stavu a historii čerpacího agregátu. Údaje o čerpadle jsou snadno přístupné – lokálně i centrálně. Tím se čerpací agregáty od KSB řadí mezi průkopníky Industry 4.0.

Přehled dalších předností:

 • Jednoduchá integrace do řídicích systémů s inteligentním výrobním štítkem
 • Ukládání čísel objednávek a dat na přístroji pro servisní případy
 • Výpočet pracovního bodu a sestavení zátěžového profilu pomocí jednotky PumpMeter
 • Měřič úspor energie a integrovaný bezdrátový modul pro přístup Bluetooth přes iPhone s PumpDrive

Služby a funkce: naše komponenty – Vaše výhoda

Chytrý čerpací agregát není pasivní komponentou s fixními vlastnostmi, ale vykonává samostatné funkce. Automaticky řídí vlastní provoz a to i za měnících se podmínek systému, a indikuje optimalizační potenciál.

Na základě vygenerovaných informací zajišťují výrobky od KSB disponibilitu zařízení a také zvyšují energetickou účinnost:

 • Provoz z maximální energetickou optimalizací díky systému regulace otáček PumpDrive a motoru SuPremE® IE4* od KSB
 • Optimalizovaná provozní spolehlivost pro automatizovaný provoz více čerpadel zajištěná plnou redundancí
 • Kontinuální automatická optimalizace provozu pomocí bezsenzorové regulace tlakové diference, kompenzace dynamického tlaku (DFS) a „sleep mode“ a také speciální funkční balíčky pro zvyšování tlaku a odpadní vodu
 • Žádné škody ani výpadky díky monitorování provozního stavu jednotkou PumpDrive.
 • Maximální spolehlivost díky automatickým funkčním kontrolám, odhadu průtoku a bezsenzorové ochrany proti chodu nasucho

Snadné uvádění do provozu díky tomu, že čerpací agregát je kompletně smontovaný a parametrizovaný z výroby.

Services_meet_functionality_thumbnail

O krok dále: Řešení Industry 4.0 od KSB

KSB má vedoucí postavení ve vývoji čerpací technologie, která umožňuje zvýšit celkovou energetickou účinnost Vašeho zařízení. Proto jsou již dnes k dispozici chytrá řešení od KSB, která optimalizují provoz Vašeho zařízení.

KSB Sonolyzer app

KSB Sonolyzer app

Světová novinka: Aplikace KSB Sonolyzer

Bezplatná aplikace KSB Sonolyzer pro smartphony a tablety slyší, zda Vaše čerpadlo může uspořit energii – rychle snadno a přímo na výrobku.

Získejte více informací nebo si stáhnětě aplikaci zde

Optimální použití díky chytré analýze

Optimální použití díky chytré analýze

Kontrola provozu čerpadla odhaluje optimalizační potenciál pro čerpadla s pevnými otáčkami v zařízeních s jedním čerpadlem. K tomu měří PumpMeter tlaky po reprezentativní časovou periodu – bez jakéhokoliv dopadu na provozní proces. Experti z KSB využijí naměřené hodnoty k sestavení kvalitativního zátěžového profilu čerpadla a pro návrh doporučení k optimalizaci. Pro analýzu komplexních systémů zařízení nabízí KSB SES System Efficiency Service. Více informací k tomuto tématu naleznete na naší FluidFuture® microsite.

Více o SES System Efficiency Service.

Slide 3

Blíže k lidem: Údaje o čerpadle na portálu Cloud

Program Equipment management od KSB Vám umožňuje ukládat Vaše data na portálu Cloud. Naskenujte QR kód na čerpacím agregátu a získejte rychlý a snadný přístup k datům na vašem smartphonu nebo tabletu. Tím se přímo zpřístupní nejen technické údaje, ale také celá historie čerpadla, údržbová opatření a zkušební zprávy s fotografiemi

KSB and SAP: ultimate security in the Cloud_thumbnail

KSB a SAP: mezní bezpečnost na Cloud

Poprvé kombinují KSB a SAP svoji technologickou dokonalost v řešeních Industry 4.0, orientovaných do budoucnosti, která budou využívána ve výpočetním středisku St. Leon-Rot.

PumpMeter a PumpDrive budou v budoucnosti předávat aktuální stav a historii čerpadla chladicích zařízení výpočetního střediska přes integrovaná do Cloud a do Remote Service Management od SAP. Tak bude možno v celém zařízení monitorovat stav, detekovat chyby a předpovídat potenciální výpadky.

Váš kontakt

Máte-li dotazy týkající se Industrie 4.0 od KSB, můžete nám zanechat zprávu.