Content

Claim
Menu

Nu KSB Sonolyzer App downloaden

De gratis energie-efficiëntie-check voor uw rotating equipment

De KSB Sonolyzer App kunt u gratis voor uw smartphone of tablet downloaden. De pompen-app is voor Android- en voor Apple-apparaten beschikbaar.

Hier downloaden:

  Google Play logo img  Google play

  Apple store logo img Apple Store

Baidu Logo Baidu Store

Met de KSB Sonolyzer app nu optimaliseringsmogelijkheden van uw systeem ontdekken

KSB presenteert een primeur! De eerste app die hoort of energiebesparingen mogelijk zijn.

Met deze app brengt KSB de Industrie 4.0 direct op uw smartphone. Binnen enkele seconden meet de KSB Sonolyzer de geluidsfrequentie van de asynchroonmotor en toetst of er energiebesparingsmogelijkheden zijn, waardoor een verhoging van de pompefficiëntie kan worden bereikt. Daarbij maakt de app gebruik van een door KSB ontwikkeld uniek algoritme. De app kan niet alleen op KSB pompen, maar ook op rotating equipment van veel andere producenten worden toegepast.

Download Flyer

Ontdek KSB Sonolyzer!

Stap 1

KSB Sonolyzer gratis downloaden

KSB Sonolyzer® op Smartphone

Ontdek KSB Sonolyzer!

Step 2

Pomptype kiezen

Pomptype kiezen

Ontdek KSB Sonolyzer!

Stap 3

Pompgegevens invoeren

KSB Sonolyzer

Ontdek KSB Sonolyzer!

Stap 4

Meting starten en Smartphone bij de motor houden. In slechts 20 seconden levert de KSB-app het analyseresultaat.

New content item

Ontdek KSB Sonolyzer!

Stap 5

Het meetresultaat geeft aan of het bedrijfspunt binnen of buiten het deellastgebied ligt.

New content item

Optimaliseringmogelijkheden benutten

Via de KSB Sonolyzer app kunt u direct per e-mail of telefoon contact opnemen met uw KSB adviseur voor een gedetailleerde efficiëntieanalyse met de analysetool Pump Operation Check of de SES System Effizienz Service® van KSB. De pomp-app bepaalt daartoe uw locatie en brengt u direct in contact met de betreffende adviseur.

De gegevens die door de KSB app beschikbaar komen, vormen een ideaal uitgangspunt voor een actuele uitvoerige FluidFuture®-analyse. De besparingsmogelijkheden die zo worden vastgesteld om de efficiëntie van uw pomp te verhogen, kunnen daarna direct worden benut. 

Meer over FluidFuture® van KSB…

Besparingspotentieel benutten

Persoonlijk contact voor de KSB Sonolyzer - Uw aanspreekpartner

Hartelijk dank voor uw interesse. Heeft u vragen over de Sonolyzer van KSB? 

Neem snel en eenvoudig contact met ons op.

De KSB-Newsletter

Ontvang als eerste regelmatig informatie over alle noviteiten van KSB en over de belangrijkste KSB-producten. 
Meld u nu aan: snel, eenvoudig en zonder kosten.

Veelgestelde vragen over KSB Sonolyzer®

1. Mijn meting is ondanks een aantal pogingen mislukt. Hoe kan ik dit oplossen?

 • Is de meting op een toerentalgeregelde machine uitgevoerd? De Sonolyzer kan alleen metingen uitvoeren op machines zonder frequentieregelaar.
 • KSB Sonolyzer® levert de beste resultaten wanneer u de microfoon van uw mobiele eindapparaat dicht bij de motorventilator houdt.
 • Sonolyzer heeft het exacte synchrone toerental van de motor nodig (op het motortypeplaatje) en niet het toerental van de pomp (pomptypeplaatje).
 • Is de meting op een motor met een te hoog aandrijfvermogen uitgevoerd?  KSB Sonolyzer® is alleen geschikt voor machines met een aandrijfvermogen van max. 200 kW.

In principe betekent een mislukte meting dat KSB Sonolyzer® geen betrouwbaar meetresultaat kon genereren. Om verkeerde resultaten te voorkomen, werd er in dit geval geen meetresultaat weergegeven, maar helaas zonder storingsmelding!

Een mislukte meting kan meerdere oorzaken hebben:

 • Door sterke slijtage van het pompaggregaat, zoals bijv. lagerschade of cavitatie, kan KSB Sonolyzer® mogelijk geen betrouwbaar meetresultaat genereren.
 • De eigenschappen van het te verpompen medium wijken sterk af van de eigenschappen van het water. KSB Sonolyzer® voert alleen metingen uit voor water en vergelijkbare media.
 • KSB Sonolyzer® is alleen geschikt voor luchtgekoelde motoren (dus niet voor watergekoelde motoren).
 • Afwijkingen van de nominale spanning en stroomschommelingen kunnen de analysekwaliteit negatief beïnvloeden.
 • De meting duurt minimaal 20 seconden. Indien de Smartphone tijdens de meting wordt gekanteld om het display te bekijken, dan wordt de meting onderbroken.

2. Hoe werkt KSB Sonolyzer® precies?

Op basis daarvan wordt met behulp van een geschikt motorgegevensmodel de actuele opnamecapaciteit van de machine vastgesteld. Hiermee berekent KSB Sonolyzer® op basis van geschikte pompgrafieken het belastingsbereik van het pompaggregaat.

 • KSB Sonolyzer® onderzoekt eerst het geluidssignaal van de motorventilator en bepaalt aan de hand daarvan het actuele toerental van de asynchroonmotor.

3. Hoe betrouwbaar zijn de resultaten van KSB Sonolyzer®?

 • In de praktijk heeft KSB Sonolyzer® zich al bewezen met duizenden succesvol uitgevoerde metingen. KSB Sonolyzer® geeft een indicatie van het bedrijfspunt voor machines met een asynchroonmotor. Hiermee kunnen besparingsmogelijkheden voor machines worden geïdentificeerd. Of en hoe deze gerealiseerd kunnen worden, hangt af van een groot aantal afzonderlijk vastgestelde factoren, die KSB Sonolyzer® niet volledig kan registreren. Om betrouwbare resultaten te verkrijgen, is het noodzakelijk dat er op locatie eerst een analyse door een deskundige wordt uitgevoerd. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de app of uw lokale KSB-leverancier.

4. Kunnen omgevingsgeluiden de meting van KSB Sonolyzer® beïnvloeden?

 • KSB Sonolyzer® is buitengewoon goed bestand tegen omgevingsgeluiden van bijv. ingeschakelde machines die zich in de buurt bevinden. Het is echter wel belangrijk dat de microfoon van het mobiele eindapparaat zo dicht mogelijk bij de motorventilator van het te meten aggregaat worden gehouden. Hierdoor wordt een voldoende signaal-ruisverhouding gewaarborgd om een correcte meting te kunnen uitvoeren.

5. Is KSB Sonolyzer® ook geschikt voor machines van andere fabrikanten?

 • Ja, KSB Sonolyzer® ondersteunt ook een groot aantal machines uit het Rotating Equipment-segment van andere fabrikanten. Een overzicht van deze aggregaten vindt u in de keuzelijst van de app onder "Audioanalyse".

6. Mijn pomp staat niet in de keuzelijst van de app. Kan ik KSB Sonolyzer® toch gebruiken?

 • Indien uw pomp vergelijkbaar is met een machine die wel in de keuzelijst is opgenomen, en dan in het bijzonder met betrekking tot de vermogenscurve, is het zeer waarschijnlijk dat KSB Sonolyzer® correcte meetresultaten zal geven.

7. Hoeveel kost de app?

 • De Sonolyzer kan zowel via de Google Play Store als de Apple App Store gratis worden gedownload en gebruikt.

8. Ik wil graag feedback geven over KSB Sonolyzer®. Hoe kan ik dit doen?

 • Wij ontvangen graag uw feedback via sonolyzer@ksb.com, om toekomstige updates te kunnen verbeteren.