Content

Claim
Menu

Zodpovědnost, která nám dovoluje jednat

Společnost KSB se angažuje nejen pro své zákazníky a zaměstnance, ale také ve společenských záležitostech. Naše sociální angažovanost se projevuje v projektech pro vzdělávání a ochranu životního prostředí. Uznáváme proto směrnice Global Compact. Tento pakt Spojených národů vytváří celosvětově něco navíc v sociální, ekologické a hospodářské spravedlnosti.

Sociální angažovanost pro lepší šance 

Zodpovědné jednání pro nás zanamená mnoho možností. K těm náleží i naše sociální angažovanost ve vzdělávání dětí a mládeže. Abychom včas splnili tyto důležité klíčové kompetence, pomaháme školám a školkám, aby se nadchly přírodními vědami a technikou.  

Jako spoluzakladetelé podnikové sítě „Továrna vědy“ podporujeme vývoj zaměřený na obchodně orientované výukové projekty. V Asii umožňuje pomocný fond KSB CARE dětem návětěvu škol. Navíc tam investujeme do budování a udržování učebních míst.

Speciální program v Brazilii připravuje mladé lidi s nízkým školním vzděláním na produktivní věk. Během 25 měsíců sbírají první zkušenosti na pracovišti, získávají praktické znalosti a navíc navštěvují nějakou školu.

Náhled na životní prostředí

Pro výrobní podnik, jakým je KSB, je ochrana přirozených základů života povinností. Všude kde zřizujeme nové závody nebo je modernizujeme, uvádíme naše výrobní místa pokud možno do souladu s životním prostředím. Zamezujeme nepotřebným emisím a snižujeme zatížení pro člověka a přírodu. Provozujeme ekologické vzorové podniky v brazilském Jundiai a v indickém Nashiku. Tam kromě jiného využíváme obnovitelné energetické zdroje k výrobě energie pro naši práci.

brasilien_pict