Content

Claim
Menu

Růst, který je dlouhodobý

Od založení v roce 1871 je společnost KSB samostatným podnikem. Zachování této nezávislosti a stupňování úspěchů je hlavním cílem podnikové strategie KSB.

K tomu jsme si stanovili následující cíle:

- z pohledu našich zákazníků být lepší než naši konkurenti

- zaujmout vedoucí pozici na atraktivních trzích

- trvale ziskově růst, abychom dlouhodobě zajistili naši budoucnost

Předvídavé plánování je základem úspěchu

Úspěšná budoucnost vyžaduje plánování a angažovanost. Pro dosažení těchto našich cílů musíme být flexibilní. Jen tak můžeme reagovat na změny na trhu a přizpůsobovat naše strategické projekty novým potřebám. Abychom dosáhli našich plánů podnikové strategie, potřebujeme osobnosti s vysokou motivací a jasným zaměřením na cíl. Jejich vzájemnou spolupráci určují společné hodnoty a způsob chování. Ty zároveň určují způsob jednání se zákazníky a partnery. Přitom sázíme na důvěryhodnost, poctivost, zodpovědnost, profesionalitu a vážnost.

Důležitou zárukou samourčujícího vývoje koncernu KSB je vlastnická struktura. Většina základních akcií koncernu KSB AG se nachází v rukách Klein Pumpen GmbH, která v podstatě zcela patří obecně prospěšné nadaci KSB-Stiftung. Tato instituce založená potomky zakladatelů se věnuje podpoře přírodních věd a akademického dorostu.