Content

Claim
Menu

Verantwoordelijkheidsbesef, dat ons in beweging zet

KSB is niet alleen gemotiveerd om het beste te presteren voor haar klanten en medewerkers, maar ook in maatschappelijke kwesties. Onze sociale betrokkenheid wordt duidelijk bij onze scholingsprojecten en onze rol in de milieutechniek. We volgen de regels en normen van het Global Compact. Dit pact van de Verenigde Naties schept wereldwijd een schat aan sociale, ecologische en economische rechtvaardigheid.

Sociale betrokkenheid voor betere kansen 

Verantwoordelijk handelen heeft voor ons vele facetten. Daarbij hoort onze sociale betrokkenheid in de vorming en scholing van kinderen en jongeren. Teneinde ze vroegtijdig belangrijk kernbegrip te laten opdoen, helpen we scholen om ze ook enthousiast te maken voor natuurwetenschap en techniek.

Als medeoprichter van het bedrijvennetwerk “Kennisfabriek” ondersteunen we de ontwikkeling van activiteitgeoriënteerde leerprojecten.

In Azië maakt het hulpfonds KSB CARE het schoolgaan van kinderen mogelijk. Bovendien investeren we er in de bouw en verbetering van leerwerkplaatsen.

Een speciaal programma in Brazilië bereidt laaggeschoolde jonge mensen voor op het beroepsleven. In 25 maanden tijd verzamelen ze de eerste ervaringen op de werkplek, verwerven ze praktische kennis en gaan ze daarnaast naar school.

Milieubescherming in het kort

Voor een productiebedrijf als KSB is het beschermen van de natuurlijke basis van het leven een plicht. Waar we fabrieken nieuw bouwen of moderniseren vormen we onze productie-units zo milieuvriendelijk mogelijk. We vermijden onnodige emissies en verkleinen de belasting voor mens en natuur. We exploiteren ecologische proeffabrieken in het Braziliaanse Jundiai en het Indiase Nashik. Daar gebruiken we onder andere regeneratieve energiebronnen voor het opwekken van de stroom voor ons werk.

brasilien_pict