Content

Claim
Menu

Klantvoordeel dat door ideeën wordt gevoed

Hoogwaardige techniek en innovatieve producten ontstaan niet door toeval. Achter het succes van KSB staan vele medewerkers in de ontwikkeling en research. Hun doel: energiezuinige pompen, afsluiters en bijbehorende systemen te construeren met een lange levensduur.

Van idee tot product 

Uitstekende ideeën leiden tot buitengewoon goede producten. Om dit te verwezenlijken zorgen onze ingenieurs uit de hydrauliek, automatisering en materiaaltechniek voor baanbrekende ontwikkelingen. In het technische basiswerk werken ze samen met internationale hogescholen en onderzoekinstituten.

Hogere energie-efficiëncy, geringere bedrijfskosten 

Door de toepassing van moderne simulatiesoftware verbeteren we het stromingsgedrag in pompen en afsluiters. Dat vergroot de energie-efficiëncy en het helpt onze klanten bij het verlagen van hun bedrijfskosten. Op het gebied van automatisering zijn we continu actief met het minimaliseren van de levensduurkosten van onze producten en met het vergroten van hun beschikbaarheid. Voor dat doel hebben we onder andere de PumpMeter ontwikkeld, die wordt ingezet voor het vastleggen en analyseren van bedrijfscondities.

Geschikte materialen voor de meest uiteenlopende media 

De handling van zeer verschillende media vereist een fundamentele kennis van materiaaltechniek. In eigen laboratoria ontwikkelen onze experts nieuwe materialen met een zeer hoge slijt- en corrosiebestendigheid. Onze materiaalexperts beschikken daarbij over de modernste chemische analysehulpmiddelen en over metallografische en mechanische testprocessen.

Experts onderzoeken reeds nu de markt van morgen

In de drie kerngebieden van onze research in de industrie kijken we verder dan de actuele eisen in de markt, analyseren we trends en adapteren technologieën. In start-up projecten ontwikkelen we toekomstbestendige businessmodellen. Een voorbeeld hiervan is ons SALINO® Pressure Center, waarvan de innovatieve constructie nieuwe perspectieven opent voor een economische drinkwaterwinning uit zeewater.

SALINO® Pressure Centers