Content

Claim
Menu

Een onderneming die kansen biedt

KSB is een internationale werkgever die vele boeiende uitdagingen biedt. Wij eisen een open communicatie en een groot vertrouwen bij de onderlinge contacten tussen onze medewerkers, zodat vele ontplooiingsmogelijkheden ontstaan.

Aantrekkelijke beroepsmatige perspectieven voor KSB medewerkers 

Alleen een sterke performance kan leiden tot tevreden klanten. Daarvoor hebben we mensen nodig die competent en gemotiveerd zijn voor het vervullen van hun taak. Als medewerkers van KSB vinden ze bij ons een inspirerende omgeving en aansprekende thema’s, die motiverend werken. De vele functiegebieden en het wereldwijde bereik van het werkgebied van ons concern bieden aantrekkelijke beroepsmatige perspectieven. Dit wordt zichtbaar in vele internationale projecten

Een omvangrijk trainingsprogramma helpt elke KSB medewerker zich te ontwikkelen en nieuwe kennis te verwerven. Een voorbeeld hiervan is de beroepsbegeleidende interne leergang tot “Pump & Applications Professional”.

Flexibele modellen voor de juiste balans tussen werk en privé 

Werk dat erkenning oplevert: de basis voor het presteren en de motivatie van onze medewerkers is een levendige ondernemingscultuur die een aangenaam werkklimaat verschaft. Dat zijn de randvoorwaarden voor leidinggeven en samenwerken bij KSB.

Ieder heeft als taak om open te communiceren, feedback te geven en prestaties te honoreren. Maar ook een verstandige balans tussen werk en privéleven vinden we belangrijk. Dit ondersteunen we door middel van flexibele werktijdmodellen en met aanbiedingen voor gezondheidsbevordering en vrijetijdsbesteding.

Menschen_bei_KSB

KSB medewerkers vertellen over hun taken en ervaringen:

Horst-Jürgen Baulig

Verkoop Waterhuishouding

KSB betekent voor mij beweging, waarbij telkens weer iets nieuws ontstaat. Dat in een dergelijke innovatieve organisatie de menselijke factor niet ondersneeuwt, dat precies maakt ons zo speciaal.“

Oliver Schuster

Groepshoofd orderconstructie

Ik heb bij KSB al vele lagen doorlopen, was product manager, ontwikkelingsingenieur en ben momenteel groepshoofd orderconstructie voor normpompen. Op deze wijze heb ik waardevolle ervaring kunnen opdoen, die ik nu mag doorgeven als docent in een interne studieleergang voor jonge collega’s.“

Ilona Koch

Inkoopster

KSB biedt een veelvoud aan mogelijkheden voor interne scholing en studie. In het bijzonder bij mijn taken op inkoop is het spannende de samenwerking met totaal verschillende vakgebieden.“

Beniamino Pitrone

Teamleider mechanische productie

Ik werk al 22 jaar bij KSB. Mijn opleiding is hier gestart met 15 jaar verspaningsmedewerker. Momenteel ben ik teamleider voor de mechanische productie van Eta pompen en daar ben ik erg trots op.“

Markus Spuck

KSB Service

Mijn grootouders en mijn ouders hebben bij KSB gewerkt, en ik wilde er ook heen. Het leuke aan KSB is, dat het ondanks de wereldwijde activiteiten toch altijd een echt familiebedrijf is gebleven.“

Resultaat van deze perfecte samenwerking: de Etanorm.

Succesvolle producten ontstaan bij ons in interdisciplinaire teams. Een voorbeeld voor vele anderen: de meest verkochte normpomp ter wereld – sinds 2013 in het nieuwe Eco-Design.