Content

Claim
Menu

Groei die duurzaam is

Sinds de start in 1871 bewijst KSB zich als zelfstandige onderneming. Het borgen van deze zelfstandigheid en een duurzame vergroting van het succes, zijn een doel binnen de ondernemingsstrategie van KSB.

Daarom hebben we ons voorgenomen:

- vanuit het perspectief van onze klanten beter te zijn dan onze concurrenten,

- in attractieve markten een leidende concurrentiepositie in te nemen,

- duurzaam profijtelijk te groeien, om onze toekomst langdurig te borgen.

Vooruitziende planning stelt succes veilig

Een succesvolle toekomst vereist planning en betrokkenheid. Voor het bereiken van onze doelstellingen willen we echter flexibel blijven. Zo zijn we in staat om op marktveranderingen te reageren en  onze strategieprojecten naar behoefte aan te passen. Voor het slagen van onze voornemens uit de ondernemingsstrategie zijn mensen nodig met een grote motivatie en met een helder doel voor ogen. Zij samen bepalen gemeenschappelijke waarden en gedrag. Deze vormen zowel de omgang met klanten als met partners. Daarbij richten wij ons op vertrouwen, redelijkheid, verantwoordelijkheid, professionaliteit en waardering.

Belangrijke garantie voor een zelfbepaalde ontwikkeling van het KSB concern is de eigendomstructuur. Zo is de meerderheid van de stamaandelen van KSB AG in handen van Klein Pumpen GmbH, die op haar beurt vrijwel geheel toebehoort aan de KSB Stichting tot algemeen nut.

Dit door de nakomelingen van de oprichters opgerichte instituut zet zich in voor het bevorderen van natuurwetenschappen en de academische vorming van studenten op dat gebied.