ใช้พลังแสงอาทิตย์ให้เต็มประสิทธิภาพด้วยเคเอสบี

ความท้าทายจากอุณหภูมิจากแสงอาทิตย์ในสถานีคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์หลายปีในวิศวกรรมด้านโรงผลิตไฟฟ้า เคเอสบีได้มอบโซลูชั่นที่เชื่อถือได้สำหรับระบบรางครึ่งวงกลม, โรง linear fresnel และหอพลังแสงอาทิตย์ Großansicht

เคเอสบีนำเสนอสำหรับโรงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (CSP):

ในการใช้งานกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่แรง ของเหลวที่นำความร้อนจะมีอุณหภูมิสูง ระบบจะมีการเปลี่ยนระหว่างเปิดและปิดบ่อย ปั๊มและวาล์วที่มีความสามารถสูงจากเคเอสบีครอบคลุมการใช้งานในลักษณะดังนี้เป็นเป็นอย่างดี และเหมาะในการใช้ในโรงไฟฟ้าจากอุณหภูมิแสงอาทิตย์

เคเอสบีเป็นคู่ค้าในฝันสำหรับบริษัทที่ปรึกษา, วิศวกรรมผู้รับเหมา และ ผู้ใช้งานในด้านโรงไฟฟ้าจากอุณหภูมิแสงอาทิตย์ สำหรับการใช้งานจากความเข้มของพลังแสงอาทิตย์มีให้ใช้อย่างหลากหลาย เคเอสบีนำเสนอการใช้งานอย่างครบถ้วน ดังต่อไปนี้:

 • การวางแผน
 • การผลิต
 • การติดตั้ง
 • การทดสอบ/เริ่มใช้งาน
 • การบริการ/บำรุงรักษา
 • การซ่อมแซม


โซลูชั่นของเคเอสบีสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ (Concentrated Solar Power - CSP) เริ่มแสดงภาพเคลื่อนไหว

ปั๊มและวาล์วของเคเอสบีสำหรับระบบรางครึ่งวงกลม

ในระบบรางครึ่งวงกลม ของเหลวที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนคือน้ำมันที่สามารถทำให้อุณหภูมิสูงได้ถึง 400 องศาเซลเซียส ระบบรางครึ่งวงกลมมีการเพิ่มเกลือที่หลอมละลายไว้เพื่อใช้เก็บพลังงาน เคเอสบีได้เข้าไปรับผิดชอบโดยปั๊มและวาล์วที่มีความสามารถสูง ในการสูบและควบคุมการไหลดังนี้:

 • ของเหลวถ่ายเทความร้อน
 • น้ำเลี้ยง
 • ของเหลวควบแน่น
 • น้ำทำความเย็น

Großansicht

ปั๊มและวาล์วของเคเอสบีสำหรับหอพลังงานแสงอาทิตย์

ในหอพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มและวาล์วได้ถูกใช้ครอบคลุมที่มีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูงถึง 650 องศาเซลเซียส เคเอสบีจำหน่ายปั๊มและวาล์วชนิดพิเศษสำหรับหอพลังแสงอาทิตย์ และ โซลูชั่นที่เชื่อถือได้เป็นพิเศษสำหรับระบบเหล่านั้น โดยเหมาะสำหรับ:

 • ของเหลวถ่ายเทความร้อน
 • น้ำเลี้ยง
 • ของเหลวควบแน่น
 • น้ำทำความเย็น

Großansicht

Zusätzliche Informationen

พลังงาน ธรรมชาติ ไม่มีที่สิ้นสุด

โซลูชั่นส์สำหรับพลังงานจากแสงอาทิตย์

ข่าวสารเคเอสบี

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานทั้งหมด, หนังสือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, กราฟแสดงคุณลักษณะ, โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลเผยแผ่สู่สาธารณะ

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

ท่านกำลังมองหารายละเอียดผลิตภัณฑ์ บริการและอะไหล่อยู่หรือไม่?  หารายละเอียดที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ท่านสามารถติดต่อได้ที่นี่

ค้นหาผู้ที่ท่านสามารถติดต่อได้